מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

197. עדכון חודש תשרי לחברי נאות חנן-20.09.2017

20/09/2017 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • כ”ט אלול תשע”ז
  (20/09/2017)

  חברי עמותת נאות חנן היקרים.

  אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה. כל באי עולם עומדים לפני אבינו מלכנו לדין. ראש השנה מחולק לשני ימים, היום הראשון נקרא “דינא קשיא” ואילו היום השני נקרא “דינא רפיא”. מדוע הדין ביום הראשון קשה וחמור יותר מהדין ביום השני? חכמי המוסר מסבירים שביום הראשון של ראש השנה כל אדם נמדד לפי מעשיו, זכויותיו וחובותיו. ובאמת, אף אדם לא מסוגל לעמוד לפני בורא עולם בדין ולומר ‘טהור אני, לא חטאתי’, “כי לא יצדק לפניך כל חי”. אך בורא עולם זיכנו ביום דין נוסף, ביום הזה האדם לא נשפט רק על פי מעשיו אלא על פי תרומתו לחברה, תרומתו לעם ישראל. הרי כולנו חיילים בצבאות השם, וגם אם איננו ראויים מצד עצמנו, יש לנו אחריות כלפי הסובבים אותנו. ככל שהאדם יותר יסייע לכלל, יעסוק יותר בגמילות חסדים ובהפצת אור בעולם, יגדלו סיכויים לזכות בדין. אם לא למענו, אזי למען כל הסובבים אותו.
  אנו מתפללים ומייחלים שעל כולנו ייגזרו גזירות טובות, ישועות ונחמות.

  להלן עדכון חודשי לחודש תשרי

  שלב א’:

  במהלך החודש האחרון נמסרו רוב הדירות במתחם 45 העליון.
  סך הדירות שנמסרו נכון להיום, עומד על 53 ( בדיוק רבע מסך הדירות בשלב).
  בבניינים 4509-4510, אנחנו ממתינים לסיום חיבור החשמל ולאחר מכן, צפויה להתחיל מסירת הדירות.
  טופס 4 לבניינים 4605-4606, צפוי בע”ה לפני סוכות.
  בבניינים 4511-4512, הקבלן התחיל לזמן דיירים לביצוע פרוטוקולים ראשונים למסירה. במהלך השבועות הקרובים יתאמו סיורים עם כל הדיירים.

  כחלק מתהליך קבלת המפתח, יש להירשם במועצה. שירות הלקוחות מוציא עדכון לדיירים בכל בניין מיד עם קבלת טופס 4.
  לאור תקלות שהיו עם ההרשמה במועצה בשלבי המסירה,נא תשומת לבכם כי ללא מלוי המסמך, לא ניתן לסיים את תהליך מסירת הדירה. את המסמך יש למלא עם נציגי מחלקת הגביה במרכז השירות לתושב.
  שלב ב’:

  במהלך החודש, התקיימה ישיבה עם הנהלת חברת י. שטרן ( קבלן שלב ב’) והם שבו והתחייבו להאיץ את קצב הבניה על מנת לעמוד בלוחות הזמנים.
  הקבלן יתחיל לזמן בימים הקרובים דיירים במתחמים 56-57, לביצוע פרוטוקול ראשון. לאחר החגים יתחיל גם פרוטוקול ראשון במתחם 47.

  שלב ג’
  הקבלן התחיל את העבודות בקיר A3 ומתקדם בצעדים גדולים לקראת סיום עבודות הפיתוח העליון.
  ביצוע פרוטוקול ראשון יתחיל לאחר החגים.

  נוהל ביצוע פרוטוקול מסירה:
  לקראת הזימונים לפרוטוקול ראשוני, מצורף קישור לנוהל מעודכן, לביצוע הפרוטוקול בצורה מיטבית.

  גביה:
  גביה נוספת לשלב ג’ תהיה לקראת סוף חודש אוקטובר.
  גביה נוספת לשלב ב’ תהיה בין סוף אוקטובר לסוף נובמבר.
  פרטים מדויקים יתפרסמו לאחר חול המועד.
  ביקורים באתר הבניה:

  כפי שפורסם בעבר, ניתן לתאם ביקורים באתר באמצעות יפעת שמרכזת מול הפיקוח את הביקורים. מספר הטלפון שלה הוא 054-882-7724.
  ביקורים שנערכים באופן לא מתואם מהווים סכנה ואין להיכנס לאתרי הבניה ( גם בשלבי הסיום) ללא תאום מוקדם.
  בשלב הבניה הנוכחי, אין מה להגיע לאתר על מנת להתרשם מקצב התקדמות הבניה מכיוון, שרוב עבודת הבניה נמצאת בשלבי סיום.
  לאחר שלב פרוטוקול מסירה ראשון ( שאמור להיות בטווח של כחודשיים שלושה לפני מסירת הדירה), ניתן לתאם ביקור לטובת מדידה של מטבחים בלבד, למי שזקוק לכך. הכנסת מודדים או בעלי מקצוע אחרים, לא תתאפשר עד מסירת הדירה בפועל.
  פורטל אינטרנט לחברי העמותה:
  לאחר חודש הרצה אנחנו שמחים לראות, כי רוב התקלות תוקנו. במידה ואתם עדיין נתקלים בקשיים ניתן לפנות למייל atar-lakohot@googlegroups.com, על מנת לקבל תמיכה.
  מצגות התקדמות:
  ניתן לצפות במצגות ההתקדמות  בקישור הבא.

  חבילות מוצרי חשמל לקראת האכלוס:
  לשימושכם בקישור חבילות רכישה של מוצרי חשמל חשמל כפי שהוצעו על ידי חברת אלקטרה לחברי העמותה.

  חניות:
  נותרו כ 40 חניות פנויות בפרויקט. מחיר החניה עודכן ל 15,000 ש”ח לחניה.
  בקישור הבא ניתן לראות מיקום החניות הפנויות.
  לתשומת לבכם, כי לא ניתן לרכוש חניות שאינם במגרש שלכם.
  עדכון המחיר יהיה גם למי שכבר רכש חניה נוספת בעבר, עדכון פרטי יישלח עד ערב חג סוכות ( כולל עדכון בפורטל).
  לתשומת לבכם התשלום עבור חניה טורית נותר 10,000 ש”ח.
  להרשמה ניתן לפנות לקישור הבא.

  כתיבה וחתימה טובה!
  שנה טובה

  שנה טובה

  ישראל זעירא                                                                דניאל גולדפלד
  מנכ”ל באמונה                                                               יו”ר העמותה  נכתב ע"י: