מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

199. עדכון חודש כסליו לחברי נאות חנן-27.11.2017

27/11/2017 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • ט’ כסלו  התשע”ח

  (27.11.17)
  חברים יקרים שלום רב.

  עדכוני בניה:

  שלב א’:

  • נתקבלו טפסי  4 ל 10 בניינים ( מתוך 12)
  • נמסרו 85 דירות ובשבועות הקרובים אנחנו צופים שקצב המסירות יגבר.
  • 2 הבנינים האחרונים שנותרו, צפויים לקבל טופס 4 בשבועות הקרובים ובכך יבוא תהליך הבניה בשלב א’ לסיומו, בע”ה.

  שלב ב’:

  • הקבלן נמצא בתהליך די מתקדם לקבלת טופס 4 במהלך חודש דצמבר עבור חלק ממתחם 47 וחלק ממתחם 57. יתרת הבניינים הצפי הינו  לחודשים ינואר – מרץ  (טופס 4 לפני חישמול הדירות)
  • עד היום בוצעו כ 40 פרוטוקולי מסירה ראשונים.

  שלב ג’:

  • פרוטוקולי מסירה  ראשונים צפויים להתחיל במהלך שבוע הבא ( במתחם 58 העליון).
  • קיר A3 עומד לפני סיום והקבלן ישלים במתחם את עבודות הפיתוח שעוד נותרו.

  דגשים לתהליך המסירה:

  • אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, להימנע מביטולים או ממשיכת זמן בתאום הסיורים ( פרוטוקול ראשון או מסירה סופית). אי ביצוע התהליכים באופן יעיל פוגע בכלל חברי העמותה. בכל בעיה שצצה, ניתן לפנות לחברת באמונה ולהציף באופן מיידי.
  • דייר שמביא חברת בדק למסירה הסופית, צריך לקחת בחשבון שייתכן שהקבלן ידרוש את דו”ח הבודק לפני שהוא מוסר את הדירה. מבחינה חוזית לקבלנים מחויבות מלאה לקבל את דוחות הבדק ולטפל בלקויים במשך כל שנת הבדק ולא רק בלקויים שנרשמו במעמד המסירה. גם לאחר המסירה,הפיקוח מנהל מעקב אחרי תיקון כל הלקויים שנרשמו בפרוטוקול המסירה הסופי.
  • לשימושכם, ניתן לעיין בהנחיות לביצוע פרוטוקול מסירה בקישור הבא.

  מצגות התקדמות:

  בקישור ניתן לצפות במצגות מעודכנות.

  גביה אחרונה:

  • גביה אחרונה של שלב ב’ צפויה בימים הקרובים.
  • גביה אחרונה לשלב ג’ צפויה להיות במהלך חודש דצמבר.

  על מנת להימנע מהוצאות בלתי צפויות שיגררו גרעון תקציבי לעמותה, הגביה תהיה בסכום גבוה יותר מההוצאות הצפויות (כפי שנעשה בשלב א’)

  פורטל דיירים:

  בכל בעיה או שאלה, ניתן לפנות  בדוא”ל לשירות הלקוחות של הפורטל. בכתובת
  atar-lakohot@googlegroups.com

  אסיפה כללית:

  כפי שפורסם, האסיפה תתקיים ביום ה’ ג’ טבת, 21.12, בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל ברחוב ז’בוטינסקי 59.

  להן סדר היום לאסיפה:

  18:00-18:30 – התכנסות
  18:30-18:45 – פתיחה והצגת סדר היום – דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה
  18:45-19:05 – עדכון תמונת מצב הפרוייקט – חברת הפיקוח וקסמן גוברין.
  19:05-19:20 – סקירה של עו”ד אלעד הלוי בנוגע לרישום בית משותף ודירות בטאבו
  19:20-20:00 – הצגת מועמדים לוועד העמותה ולוועדת ביקורת (לכל מועמד יוקצו  2 דקות להצגה)
  20:00-20:15 – הצבעה לבחירת חברי וועד העמותה וועדת ביקורת.
  20:15-20:40- הצגת נושא בתי הכנסת – נציג וועד העמותה.
  20:40-21:00 – הצגה ואישור דוחות כספיים – רו”ח מטעם משרד גולדברג ושות’ רו”ח.
  21:00-21:30 – שאלות ותשובות והצגת תוצאות הבחירות.

  על מנת להערך לאסיפה, נודה לאישור השתתפות בקישור הבא.

  לשימושכם, ניתן לצפות בטיוטת הדוחות השנתיים לשנת 2016 ( הדו”ח הסופי יפורסם לאחר אישור האסיפה), בקישור הבא.

  בכבוד רב,

  ישראל זעירא                                                                דניאל גולדפלד
  מנכ”ל באמונה                                                               יו”ר העמותה  נכתב ע"י: