מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

200. התייחסותנו לדוח ועדת הביקורת-14.12.2017

14/12/2017 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • בע”ה
  ‏כ”ו כסלו תשע”ח
  ‏(14/12/17)

  חברי עמותת נאות חנן,
  שלום רב.

  הנדון: פורטל הדיירים.
  במענה לדוח ועדת הביקורת שפורסם, מצ”ב התייחסותנו.
  בשולי הדברים נאמר כי לצערנו חרף ההסכמות שהגענו אליהם אנו נאלצים להמשיך ולהתמודד עם הכפשת שמנו.
  פרסום דוח ועדת הביקורת, לאחר 5 שנים שבהן לא פורסם ולו דוח אחד הנוגע לאופן התנהלות מנגנוני העמותה בנושאים השונים, מעידה על מטרת הדוח.
  גם העובדה שהדו”ח שבנדון אשר מופיעות בו טענות רבות שאינן נכונות ואינן ממין העניין עוד בטרם קבלת תגובתנו מעידה כאלף עדים מה כוונת המכוון מאחורי התהליך.

  אנו נמשיך ונעשה כל הנדרש על מנת לתת לכם, לקוחותינו, את השירות הטוב ביותר.

  אנו שבים וקוראים לנציגי הדיירים להמשיך ולהתנהל באופן אחראי ומכבד.

  כל הטענות ההדדיות ילובנו בהסכמה במסגרות שנקבעו.

  בהוקרה,
   שבת שלום, וחנוכה שמח,

  ישראל זעירא, מנכ”ל  נכתב ע"י: