מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

202. עדכון חודש טבת לחברי נאות חנן-20.12.2017

20/12/2017 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • ב’ טבת תשע”ח (20/12/17)

  חברים יקרים שלום רב וחודש טוב.

  עדכוני בניה:
   תשומת לבכם כי לוחות הזמנים המפורסמים הינם הערכה בלבד. לצערנו גם ברגע האחרון יכולים להיות עיכובים בלתי צפויים.
  שלב א’:

  • אי”ה, טופס 4 לשני הבניינים האחרונים צפוי להיות בחודש הקרוב.
  • נמסרו 140 דירות.

  שלב ב’:

  • הבניינים הבאים צפויים בע”ה לקבל טופס 4 בחודש הקרוב 5603-5605 ( שלושה בניינים,) 5705-06 ( 4 בניינים) ו4715. לאחר קבלת טופס 4 הדירות יחוברו לחשמל ולאחר מכן הקבלן יתחיל לבצע מסירה סופית של הדירות.
  • עד היום בוצעו כ 70 פרוטוקולי מסירה ראשונים.
  • קבלת טופס 4 לשאר הבניינים צפויה להסתיים במהלך חודש מרץ.

  שלב ג’:

  • פרוטוקולי מסירה  ראשונים התחילו בקצב איטי והקבלן יתחיל משבוע הבא לזמן דיירים בקצב גבוה יותר.
  • בעוד כחודש ניתן יהיה לפרסם צפי בנוגע לקבלת טופס 4.

  מדידות מטבחים
  לפני מספר חודשים סוכם נוהל בו דייר שהדירה שלו עברה פרוטוקול ראשון, יוכל להכניס מדידות למטבח ( במקרה של מטבח שלא במסגרת ספקי הקבלן) בתאום עם הפיקוח. לאור בקשה של מספר דיירים אנחנו מעדכנים את הנוהל.
  בתאום עם אלעד ( elad@bemuna.co.il), ניתן לתאם גם מדידות גם לפני פרוטוקול ראשון וזאת במידה והדבר אפשרי מבחינת מצב הדירה. כל פניה תיבדק על ידי הפיקוח ובמידה והפיקוח יאשר כי ניתן לבצע מדידה במטבח, יתואם מול הדייר מועד למדידה.

  דגשים לתהליך המסירה:

  • אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, להימנע מביטולים או ממשיכת זמן בתאום הסיורים ( פרוטוקול ראשון או מסירה סופית). אי ביצוע התהליכים באופן יעיל פוגע בכלל חברי העמותה. בכל בעיה שצצה, ניתן לפנות לחברת באמונה ולהציף באופן מיידי.
  • לשימושכם, ניתן לעיין בהנחיות לביצוע פרוטוקול מסירה בקישור הבא.
  • לתשומת לבכם, על מנת להימנע מעיכובים אפשריים במסירת הדירה, במידה ובכוונתכם להביא חברת בדק לפרוטוקול הראשון, יש לוודא עם החברה כי דוח הבדק יוגש בתוך 10 ימים על מנת לאפשר לקבלן להגיב ולתקן במסגרת לוחות הזמנים שהוא מחוייב להם.
  • נא תשומת לבכם כי בהתאם להתחייבותכם בהסכם המשכנתא עם בנק מזרחי טפחות, יש לערוך ביטוח לדירה על פי ערכה המלא. הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לבנק מזרחי טפחות לטובת חשבון המשכנתא שלכם, כבטוחה לבנק.

  מצגות התקדמות:

  בקישור ניתן לצפות במצגות מעודכנות.

  גביה אחרונה:

  • גביה לשלב ב’ בוצעה.
  • גביה לשלב ג’ תבוצע לפי הצורך ( ככה”נ במהלך ינואר או תחילת פברואר)

  פורטל דיירים:

  בכל בעיה או שאלה, ניתן לפנות  בדוא”ל לשירות הלקוחות של הפורטל. בכתובת
  atar-lakohot@googlegroups.com

  אסיפה כללית:

  כפי שפורסם, האסיפה תתקיים מחר, ג’ טבת, 21.12, בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל ברחוב זבוטינסקי 59.

  להן סדר היום לאסיפה:

  18:00-18:30 – התכנסות
  18:30-18:45 – פתיחה והצגת סדר היום – דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה
  18:45-19:05 – עדכון תמונת מצב הפרוייקט – חברת הפיקוח וקסמן גוברין.
  19:05-19:20 – סקירה של עו”ד אלעד הלוי בנוגע לרישום בית משותף ודירות בטאבו
  19:20-20:00 – הצגת מועמדים לוועד העמותה ולוועדת ביקורת (לכל מועמד יוקצו  2 דקות להצגה)
  20:00-20:15 – הצבעה לבחירת חברי וועד העמותה וועדת ביקורת.
  20:15-20:40- הצגת נושא בתי הכנסת – נציג וועד העמותה.
  20:40-21:00 – הצגה ואישור דוחות כספיים – רו”ח מטעם משרד גולדברג ושות’ רו”ח.
  21:00-21:30 – שאלות ותשובות והצגת תוצאות הבחירות.

  על מנת להערך לאסיפה, נודה לאישור השתתפות בקישור הבא.

  לשימושכם, ניתן לצפות בטיוטת הדוחות השנתיים לשנת 2016 ( הדו”ח הסופי יפורסם לאחר אישור האסיפה), בקישור הבא.

  בכבוד רב,

  ישראל זעירא                                                                דניאל גולדפלד
  מנכ”ל באמונה                                                               יו”ר העמותה  נכתב ע"י: