מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

204. דירות מאושרות לפרוטוקול ראשון נאות חנן-25.01.2018

28/01/2018 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • ‏ט’ שבט תשע”ח
  ‏25/01/18

  דיירי שלב ב’ נאות חנן, שלום רב.

  על מנת שהדירות תימסרנה במצב טוב ככל הניתן, בודקת חברת הפיקוח כל דירה בטרם זימון הדייר לפרוטוקול ראשון או למסירה.
  לאור מספר מקרים בהם זימן הקבלן י. שטרן  מספר דירות לפרוטוקול ראשון מבלי שהתקבל אישור הפיקוח לדבר,  חודדו הנהלים לקבלן.
  במקביל, מצ”ב קישור לטבלת הדירות בה יעודכנו אישורי הפיקוח. לפיכך מומלץ לוודא בטבלה זו שדירתכם אושרה לפרוטוקול/ למסירה על ידי הפיקוח.
  נדגיש כי בדיקת הפיקוח בוחנת את איכות הביצוע ולא את התאמת הדירה לשינויי הדיירים הפרטיים שערך כל דייר.
  כמו כן, אין בבדיקת הפיקוח בכדי להוריד מאחריות הקבלן להביא דירות במצב מצוין.

  בברכה,
  שירות לקוחות, חברת באמונה.


  נכתב ע"י: