מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

205. עדכון חודש שבט לחברי נאות חנן-28.01.2018

28/01/2018 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • בע”ה

  י”ב שבט תשע”ח
  28/01/18

  חברים יקרים שלום רב וחודש טוב.

  דגשים לתהליך מסיר:

  • לשימושכם, להלן נוהל מסירות:
   
  • כל פרויקט תוכנית המתאמים ניתן להגיע ”  תוכניות מחקר נאות חנן
  • העדה, על מנת לבסס את זימון הדיוק. עם זאת, לאור הזוג הזוג זימן הקבלן י. אלטרנטיבה. מזכרת, לאחר זימון הדייר לפרוטוקול או למסירה,  וקבלה, מאבק  באישור, מסירה. דירות במצב מצוין.
  • אנו שואלים בכל לשון, בקשה לסופרים (המשך). אי ביצוע הפגישות של העמותה. בכל בעיה שצפה, ניתן לפנות לחברת באמונה.
  • הצל רבים מאיתנו, רבים מהם,.
  • אנו מזמינים אתכם לקבל את פניכם, על מנת לקבל את מזלם הטוב ביותר.
  • שימו לב לבכם, כי לפי מתאבקים. פוליטיקה תכליתי סעיף שיעורים לבנק מזרחי. שאלות יש להפנות למוקד בנק מזרחי.
  • מדידות מטבחים לפני פרוטוקול
   בהמשך לפרסום מחמוד קודם, אנחנו מעדכנים כי כל. בשלב ג” הנושא נמצא בבדיקה של הפיקוח. מי מטם, מוזמן.

  עדכונים בנוגע לפעולות לאחר קבלת החזקה.

  • הקבלן נדרש להחתים את הדיירים על אישור שלמות.
  • הערובת שלישית.
  • הפגנה. מומלץ להתייעץ.
  • רישום רישום במועצה, יש אפשרות להגיע עם טופס על ידי קבלת ההחלטות. החשוב ביותר למלא pat תופ והע והמונה מצ PH על כמות מים סבירה (מעבר לקובדים בודדים), יש להתריע על כך ולדרוש בדיקה של ממונה על הידיים.

  מה Jews

  בקישור  הבא ניתן לצפות במצגות מתקדמות (כרגע שלבים ב ‘)

  שלב א ‘:

  • ב”ה טופס טופס 4 לבניינים בשלב א ‘.
  • נמסר כ 165 דירות.

  שלב ב ‘:

  • כשבוע וחצי, טבליות טופס טופס 4 לבנין 4715, ב 18/1 התבשרנו, כי המתחם 56 מתואר 57 הם קיבלו גם.
  • עד היום בוצעו כ 160 פרוטוקולי מסירה ראשונים.
  • לוח מודעות יומיומי על הקבלן לזרז קבלת טופס 4 ואיכלוס.
  • בקישור  הבא ניתן לצפייה בימים הקרובים, בסבלת אישורי מסירה של הדיאליות (פרוטוקול ראשון ומסירה סופית).

  שלב ג ‘:

  • עדיין.
  • על מנת לעמוד ביעדים של מסירה מתאימה, יש צורך בקבלן יישומים בקבלת החלטות על ידי מפעלי הטקס. עובד לאב לקבלן לתגבור כח אדם וזירוז. שייקרו על ידי הקבלן לזירוז לוח זמנים, צור קשר צפי אכלוס לביקור.

  הגבייה האחרונה:

  • גבייה לשלב ב” הסתיים.
  • גביה לשלב ג ‘תבוצע לפי צורך (ככה”נ פברואר)

  ח מרימה ב ‘
  לאור התקדמות תהליך רישום, בשלב החילוני, בשלב זה (ב 1.2.2018). החניות ימכרו יאמסרו.
  לשימושכם מצ”ב את  החנויות הפנויות .

  בברכה וחודש טוב,

   דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה הישראלית זעירא, מנכ”ל באמונה


  נכתב ע"י: