מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

206. עדכון חודש אדר לחברי נאות חנן-05.03.2018

05/03/2018 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • בע”ה
  יג’ באדר התשע”ח
  28/2/2018
  חברי עמותת נאות חנן,
  שלום רב וחודש טובהתקדמות הביצוע

  שלב א’:
  כזכור כלל הדירות קיבלו טופס 4 וחיבורי חשמל. נותרו עוד כ-20 דירות שטרם נמסרו, והן בשלבי הסדרה ותיאום מסירה סופיים.
  לתשומת לב הדיירים, מומלץ לבצע בדיקה בדירה על מנת לוודא כי אין בעיות רטיבות בעקבות הגשמים האחרונים.

  נכון להיום קיימות מחלוקות שונות עם הקבלן בנוגע לאיחורים, לעבודות נוספות, לחשבון סופי ולערבויות – המחלוקות הנ״ל מטופלות על ידי נציגי הוועד הן במישור המשפטי והן במישור ההנדסי.

  מטבחים שלב א’
  כפי הנראה, לחלק מהדירות הותקנו מטבחים מספק שלא אושר מראש ע”י גורמי העמותה. הנושא נמצא בדיונים עם הקבלן ונכון לעכשיו אין הסכמה בעניין.

  שלב ב’:
  התקבל טופס 4 לבניינים 4511-4514 ובסה”כ התקבלו טפסי 4 ל226 דירות.
  השבוע  נמסרה בשעה טובה הדירה הראשונה בשלב. מופעל על הקבלן לחץ גדול מאד על מנת להכין את כל הדירות למסירה סופית כמה שיותר מהר. הדבר תלוי בין היתר בשיתוף פעולה של החברים, בקצב השלמת התיקונים ע”י הקבלן, וכן בחיבורי החשמל על ידי חברת החשמל.

  שלב ג’:
  לאור האטת הקצב והחשש מעיכוב במסירות אנו מפעילים לחץ רב על הקבלן לקידום העבודות והצגת לוח זמנים ראלי לסיום העבודה.
  ב”ה הלחץ נושא פירות וניתן לזהות הגברה מחודשת של קצב העבודות.
  וועד העמותה, יחד עם נציגי חברת הניהול והפיקוח, מקיימים מגעים עם הקבלן לנסות ולהגיע להבנות ולהסכמות בנוגע לתשלומי חריגים בגין הביצוע, ולו”ז מסירות בדגש על מסירת מתחם 58 התחתון (5807-5808) כך או כך, הקבלן נדרש  לתגבר קצב ובקרוב צפויות דירות רבות לקבל זימונים לביצוע פרוטוקול מסירה ראשון.

  הגביה ( אחרונה)  נדחתה וככל הנראה תהיה במהלך חודש מרץ

  שיתוף פעולה בהליכי המסירה
  אנו מפעילים לחץ רב על הקבלנים לקידום פרוטוקולים ראשוניים ומסירות סופיות לדירות. יחד עם זאת, לצערנו ישנם מקרים שבהם המסירות והפרוטוקולים מתעכבים בשל חוסר שיתוף פעולה של הדיירים. הדבר נותן “תירוץ” לקבלנים ומוריד מהיכולת שלנו ללחוץ את הקבלנים. לפיכך אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, להימנע מביטולים או ממשיכת זמן בתאום הסיורים ( פרוטוקול ראשון או מסירה סופית). אי ביצוע התהליכים באופן יעיל פוגע בכלל חברי העמותה.

  הנחיות בנוגע לחיבור הגז בדירה
  להלן הסבר בנוגע להזמנת חיבור גז לדירות לאחר המסירה:

  • עלות החיבור הינה 468 ש”ח. תשלום חד פעמי לחברת סופר גז.
  • מעבר לכך ישנן עלויות שימוש כפי שניתן לראות בקישור הבא.
  •  כמו כן, במידה וטכנאי הגז נדרש לבצע חיבור של כיריים חדשים או במידה ותידרש עבודת חיתוך של הארון על מנת לחבר את צינור הגז לנקודה, חברת הגז דורשת עבור העבודה תוספת של 200 ש”ח. התשלום הינו לחברת הגז ולא למתקין.
  • לתשומת לבכם, כי במסגרת החוזה המקורי עם חברת הגז, הכנת תשתית לנקודת גז נוספת היתה ללא חיוב. אם שילמתם עבור נקודה נוספת נא עדכנו את שירות הלקוחות על מנת שנוכל לברר את העניין.

  כללי

  • לכלל הפרוטוקולים של ישיבות הוועד בפרוייקט ניתן להגיע באמצעות הקישור הבא תיקיית הפרוטוקולים.
  • לכלל תוכנית הפרויקט ניתן להגיע באמצעות הקישור הבא ” תכניות פרויקט נאות חנן
  • לתשומת לבכם, על מנת שהדירות תימסרנה במצב טוב ככל הניתן, בודקת חברת הפיקוח כל דירה בטרם זימון הדייר לפרוטוקול ראשון או למסירה. עם זאת, לאור מספר מקרים בהם זימן הקבלן י. שטרן מספר דירות לפרוטוקול ראשון מבלי שהתקבל אישור הפיקוח לדבר,  חודדו הנהלים לקבלן. במקביל, לאחר זימון הדייר לפרוטוקול או למסירה ניתן ומומלץ לוודא בקישור המצ”ב שדירתכם מסומנת שאושרה לביצוע פרוטוקול/ מסירה. נדגיש כי בדיקת הפיקוח הינה על איכות הדירה ולא על התאמת הדירה לשינויי הדיירים הפרטיים שערך כל דייר. אין בבדיקת הפיקוח בכדי להוריד מאחריות הקבלן להביא דירות במצב מצוין.
  • לשאלת רבים, הקבלן נדרש לאשר מסירת חזקה סופית מול הפיקוח שבודק כי הליקויים שנרשמו בדוח המסירה הראשוני טופלו.
  • לתשומת לבכם, על מנת להימנע מעיכובים אפשריים במסירת הדירה, במידה ובכוונתכם להביא חברת בדק לפרוטוקול הראשון, יש לוודא עם החברה כי דוח הבדק יוגש בתוך 10 ימים על מנת לאפשר לקבלן להגיב ולתקן במסגרת לוחות הזמנים שהוא מחוייב להם.
  • נא תשומת לבכם כי בהתאם להתחייבותכם בהסכם המשכנתא עם בנק מזרחי טפחות, יש לערוך ביטוח לדירה על פי ערכה המלא. הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לבנק מזרחי טפחות לטובת חשבון המשכנתא שלכם, כבטוחה לבנק. שאלות בעניין יש להפנות למוקד בנק מזרחי.

  עדכונים בנוגע לפעולות לאחר קבלת החזקה
  הקבלן נדרש להחתים את הדיירים על אישור שכל הלקויים שנרשמו בפרוטוקול המסירה או בדוח הבודק תוקנו.
  במידה ויש סעיף שנתון לוויכוח, הנושא מועבר לבדיקה של חברת הפיקוח וחוות דעתו היא הקובעת בסופו של דבר.
  ישנה חשיבות גדולה מאד לתיעוד כל פניה לקבלן בנוגע ללקויים שהתגלו לאחר המסירה. מומלץ ביותר לפנות לקבלן באמצעות המייל ולתעד גם פניה שהייתה בעל פה.
  במסגרת רישום הדירה במועצה, יש צורך להגיע עם טופס שיימסר על ידי הקבלן במהלך תהליך קבלת החזקה. חשוב ביותר למלא בטופס את נתוני מונה המים. במידה והמונה מצביע על כמות מים לא סבירה ( מעבר למספר קובים בודדים), יש להתריע על כך ולדרוש לבצע בדיקה של המונה על ידי המועצה.

  התקדמות הבניה

  בקישור הבא ניתן לצפות בטבלאות ההתקדמות

  בברכה וחודש טוב,
  משנכנס אדר מרבים בשמחה
  דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה                                                                 ישראל זעירא, מנכ”ל


  נכתב ע"י: