מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

207. עדכון חודש ניסן לחברי נאות חנן-08.04.2018

12/04/2018 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • בע”ה
  כג’ ניסן תשע”ח
  ‏8/4/18
  חברי עמותת נאות חנן,
  שלום רב.

  התקדמות הביצוע

  שלב א’ :
  נותרו מספר דירות בודדות שטרם נמסרו לדיירים.
  נכון להיום קיימות מחלוקות שונות עם הקבלן בנוגע לאיחורים, לעבודות נוספות, לחשבון סופי ולערבויות – המחלוקות הנ״ל מטופלות הן במישור המשפטי והן במישור ההנדסי. הדגש הוא כמובן על סיום המסירות וטיפול יאות בליקויי בדק ככל וישנם.

  שלב ב’ :
  ב”ה התקבלו לפני כשבוע שלושה טפסי 4 אחרונים, ובכך הושלמה קבלת טופס 4 לכל הבניינים!
  עד כה נמסרו כמאה עשרים דירות והקבלן ממשיך לבצע מסירות בכפוף לאישור הפיקוח.
  בימים הקרובים יחובר חשמל לבניינים שקיבלו טופס 4.

  שלב ג’:
  לאור הלחצים שהופעלו על הקבלן, הוגבר קצב העבודה באתר.
  יחד עם זאת, הקבלן לא עומד בלוח הזמנים ההנדסי שסוכם עליו לאחרונה, וצפויי איחור משמעותי לעומת מועד המסירה החוזי הקובע והוצאו לו מכתבים ואזהרות בעניין.
  העמותה רואה בקידום המסירות של שתית את אחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר כרגע ומקצה משאבים רבים לזירוז וסיוע לקבלן לקדם את העבודות והאישורים. לצערנו אין לנו כרגע הערכת זמנים מדוייקת לגבי גודל האיחור אך אנו עושים כל שביכולתנו להביא לסיום העבודה, תחילת קבלת טפסי 4 לאחר פסח וביצוע פרוטוקולים ומסירות בצורה ראויה ומהירה.
  עד כה בוצעו כ 40 פרוטוקולי מסירה ראשוני וממשיך לזמן דיירים, הקבלן ממשיך בהכנת הדירות ובמקביל מקדם את ביצוע עבודות הפיתוח וקבלת טופס 4.

  שיתוף פעולה בהליכי המסירה
  אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, להימנע מביטולים או ממשיכת זמן בתאום הסיורים ( פרוטוקול ראשון או מסירה סופית). אי ביצוע התהליכים באופן יעיל פוגע בכלל חברי העמותה.

  הנחיות בנוגע לחיבור הגז בדירה
  להלן הסבר בנוגע להזמנת חיבור גז לדירות לאחר המסירה:

  • עלות החיבור הינה 468 ש”ח. תשלום חד פעמי לחברת סופר גז.
  • מעבר לכך ישנן עלויות שימוש כפי שניתן לראות בקישור הבא.
  •  כמו כן, במידה וטכנאי הגז נדרש לבצע חיבור של כיריים חדשים או במידה ותידרש עבודת חיתוך של הארון על מנת לחבר את צינור הגז לנקודה, חברת הגז דורשת עבור העבודה תוספת של 200 ש”ח. התשלום הינו לחברת הגז ולא למתקין.
  • לתשומת לבכם, כי במסגרת החוזה המקורי עם חברת הגז, הכנת תשתית לנקודת גז נוספת היתה ללא חיוב. אם שילמתם עבור נקודה נוספת נא עדכנו את שירות הלקוחות על מנת שנוכל לברר את העניין.

  כללי

  • ניתן לצפות בפרוטוקולים ובתוכניות הפרוייקט, כמו גם במצב הפיננסי של כל דייר, בפורטל הדיירים .
  • לתשומת לבכם, על מנת שהדירות תימסרנה במצב טוב ככל הניתן, בודקת חברת הפיקוח כל דירה בטרם זימון הדייר לפרוטוקול ראשון או למסירה. עם זאת, לאור מספר מקרים בהם זימן הקבלן י. שטרן מספר דירות לפרוטוקול ראשון מבלי שהתקבל אישור הפיקוח לדבר,  חודדו הנהלים לקבלן. במקביל, לאחר זימון הדייר לפרוטוקול או למסירה ניתן ומומלץ לוודא בקישור המצ”ב שדירתכם מסומנת שאושרה לביצוע פרוטוקול/ מסירה. נדגיש כי בדיקת הפיקוח הינה על איכות הדירה ולא על התאמת הדירה לשינויי הדיירים הפרטיים שערך כל דייר. אין בבדיקת הפיקוח בכדי להוריד מאחריות הקבלן להביא דירות במצב מצוין.
  • לשאלת רבים, הקבלן נדרש לאשר מסירת חזקה סופית מול הפיקוח שבודק כי הליקויים שנרשמו בדוח המסירה הראשוני טופלו.
  • לתשומת לבכם, על מנת להימנע מעיכובים אפשריים במסירת הדירה, במידה ובכוונתכם להביא חברת בדק לפרוטוקול הראשון, יש לוודא עם החברה כי דוח הבדק יוגש בתוך 10 ימים על מנת לאפשר לקבלן להגיב ולתקן במסגרת לוחות הזמנים שהוא מחוייב להם.
  • נא תשומת לבכם כי בהתאם להתחייבותכם בהסכם המשכנתא עם בנק מזרחי טפחות, יש לערוך ביטוח לדירה על פי ערכה המלא. הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לבנק מזרחי טפחות לטובת חשבון המשכנתא שלכם, כבטוחה לבנק. שאלות בעניין יש להפנות למוקד בנק מזרחי.
  • על מנת להימנע מפער בביטוח הבניין, וועד העמותה החליט להפעיל ביטוח יזום לבניינים  ( ביטוח וועדי בתים). לאחר מסירת השטח המשותף חברת הביטוח יוזמת פניה לוועד הבית הזמני ומפעילה את הביטוח.
  • בנוגע לשירות חברת המעלית- הקבלן מוסר את המעלית כאשר משולם שירות לחצי שנה ראשונה. לאחר חצי שנה על וועד הבית להתחיל לשלם את עלות השירות החודשי למעלית.

  עדכונים בנוגע לפעולות לאחר קבלת החזקה
  הקבלן נדרש להחתים את הדיירים על אישור שכל הלקויים שנרשמו בפרוטוקול המסירה או בדוח הבודק תוקנו.
  במידה ויש סעיף שנתון לוויכוח, הנושא מועבר לבדיקה של חברת הפיקוח וחוות דעתה היא הקובעת בסופו של דבר.
  ישנה חשיבות גדולה מאד לתיעוד כל פניה לקבלן בנוגע ללקויים שהתגלו לאחר המסירה. מומלץ ביותר לפנות לקבלן באמצעות המייל ולתעד גם פניה שהייתה בעל פה.
  במסגרת רישום הדירה במועצה, יש צורך להגיע עם טופס שיימסר על ידי הקבלן במהלך תהליך קבלת החזקה. חשוב ביותר למלא בטופס את נתוני מונה המים. במידה והמונה מצביע על כמות מים לא סבירה ( מעבר למספר קובים בודדים), יש להתריע על כך ולדרוש לבצע בדיקה של המונה על ידי המועצה.

  התקדמות הבניה

  בקישור  הבא ניתן לצפות בטבלאות ההתקדמות
  בברכה,

  דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה                                                                 ישראל זעירא, מנכ”ל  נכתב ע"י: