מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

208. עדכון חודש אייר לחברי נאות חנן-27.04.2018

29/04/2018 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • בע”ה

  ‏יב’ אייר תשע”ח
  27/4/18

  חברי עמותת נאות חנן, שלום רב

  התקדמות הביצוע

  שלב א’ :
  מסירות הדירות הסתיימו במלואן למעט דירות בודדות המטופלות פרטנית.
  בהתאם לכך נסגרו משרדי ניהול הקבלן שהיו באתר. כמובן שטיפולי בדק ניתנים ככל הנדרש, ובכל בעיה יש להתקשר לאבוסיף 052-3269222.
  לתשומת לב הדיירים, בכל פניה על ליקויי בדק יש לפנות בכתב לקבלן על מנת שיהיה תיעוד הפניה.
  המחלוקות הכספיות עם הקבלן נותרו בעינם.

  הזזת דוודים
  לאחר בדיקה ודיון נוסף של המשמעויות של הזזת הדודים על ידי קבלן חיצוני, הוחלט להמשיך עם התהליך. פרטים מדויקים, תיאומים ולוחות זמנים, יפורסמו בהמשך.

  שלב ב’:
  כזכור הושלמו טפסי ה-4 לכל השלב.
  הקבלן ממשיך במסירות בקצב טוב, ו-183 דירות כבר נמסרו.
  כל השותפים לפרויקט ( וועד, פיקוח, חברת הניהול ועורכי הדין)  לוחצים ועוקבים אחרי המסירות, ובעז”ה במהלך החודש הקרוב צפויות להסתיים הרוב המכריע של המסירות.
  כאן המקום לשוב ולבקש מהחברים לשתף פעולה ולתאם את מסירת הדירות בסמוך ככל הניתן לפניית הקבלן.

  שלב ג’:
  לצערנו חרף הבטחות הקבלן טרם התקבלו טפסי 4 בשלב ג’, וגם קצב העבודה אינו משביע רצון.
  אנו ממשיכים בלחץ על הקבלן לזירוז העבודות.
  הקבלן, מצידו, מעלה טענות שונות לגבי תשלומי חריגים והארכות לו”ז, ומתקיימים מגעים בניסיון להגיע לסיכום כללי שיקנה לנו ודאות גבוהה בדבר לוחות הזמנים מחד, וההתחשבנות מול הקבלן מאידך.
  כל השותפים לפרויקט ( וועד, פיקוח, חברת הניהול ועורכי הדין)  מודעים ומכירים את הקושי לאור אי הוודאות הקיימת, ואנו עושים ככל יכולתנו להביא לפתרון טוב ומוסכם גם בעניין זה.

  העברת מוני חשמל על שם החברים
  לאחרונה התברר כי ישנם לא מעט חברים שטרם העבירו את מונה החשמל על שמם.
  הדבר איננו תקין לחלוטין והובא לאחרונה לידיעת רוב החברים באמצעות  פניה טלפונית ומייל של שירות הלקוחות ופניה בקבוצות הווצאפ הרלוונטיות
  בישיבת הוועד שהתקיימה ביום א’ הוחלט כי יינתן לכלל החברים להעביר את המונה על שמם בדחיפות וללא דיחוי נוסף.
  דייר שלא יעביר על שמו את המונה עד לתאריך 6.5.18 העמותה תאלץ לפנות לחברת חשמל ולדרוש ניתוק של המונים.

  כללי

  • לאחר דיונים הוחלט כי השטחים הציבוריים בבניינים ידווחו לעירייה לפי חלוקה שווה בין כל הדירות בבניין. הדבר יגרור התחשבנות רטרואקטיבית (לא משמעותית מאד) בעניין הארנונה של כל דירה.
  • ניתן לצפות בפרוטוקולים ובתוכניות הפרוייקט, כמו גם במצב הפיננסי של כל דייר, בפורטל הדיירים .
  • לתשומת לבכם, על מנת שהדירות תימסרנה במצב טוב ככל הניתן, בודקת חברת הפיקוח כל דירה בטרם זימון הדייר לפרוטוקול ראשון או למסירה. ניתן ומומלץ לוודא בקישור המצ”ב שדירתכם מסומנת שאושרה לביצוע פרוטוקול/ מסירה. נדגיש כי בדיקת הפיקוח הינה על איכות הדירה ולא על התאמת הדירה לשינויי הדיירים הפרטיים שערך כל דייר. אין בבדיקת הפיקוח בכדי להוריד מאחריות הקבלן להביא דירות במצב מצוין.
  • לשאלת רבים, הקבלן נדרש לאשר מסירת חזקה סופית מול הפיקוח שבודק כי הליקויים שנרשמו בדוח המסירה הראשוני טופלו.
  • לתשומת לבכם, על מנת להימנע מעיכובים אפשריים במסירת הדירה, במידה ובכוונתכם להביא חברת בדק לפרוטוקול הראשון, יש לוודא עם החברה כי דוח הבדק יוגש בתוך 10 ימים על מנת לאפשר לקבלן להגיב ולתקן במסגרת לוחות הזמנים שהוא מחוייב להם.
  • נא תשומת לבכם כי בהתאם להתחייבותכם בהסכם המשכנתא עם בנק מזרחי טפחות, יש לערוך ביטוח לדירה על פי ערכה המלא. הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לבנק מזרחי טפחות לטובת חשבון המשכנתא שלכם, כבטוחה לבנק. שאלות בעניין יש להפנות למוקד בנק מזרחי.

  עדכונים בנוגע לפעולות לאחר קבלת החזקה
  הקבלן נדרש להחתים את הדיירים על אישור שכל הלקויים שנרשמו בפרוטוקול המסירה או בדוח הבודק תוקנו.
  במידה ויש סעיף שנתון לוויכוח, הנושא מועבר לבדיקה של חברת הפיקוח וחוות דעתה היא הקובעת בסופו של דבר.
  ישנה חשיבות גדולה מאד לתיעוד כל פניה לקבלן בנוגע ללקויים שהתגלו לאחר המסירה. מומלץ ביותר לפנות לקבלן באמצעות המייל ולתעד גם פניה שהייתה בעל פה.
  במסגרת רישום הדירה במועצה, יש צורך להגיע עם טופס שיימסר על ידי הקבלן במהלך תהליך קבלת החזקה. חשוב ביותר למלא בטופס את נתוני מונה המים. במידה והמונה מצביע על כמות מים לא סבירה ( מעבר למספר קובים בודדים), יש להתריע על כך ולדרוש לבצע בדיקה של המונה על ידי המועצה.

  התקדמות הבניה

  בקישור  הבא ניתן לצפות בטבלאות ההתקדמות

  בברכה,

  דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה                                                                 ישראל זעירא, מנכ”ל  נכתב ע"י: