מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

209. עדכון חודש סיון לחברי נאות חנן-16.05.2018

16/05/2018 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • בע”ה

  ‏‏ב’ בסיוון תשע”ח
  16/5/18

  חברי עמותת נאות חנן, שלום רב

  התקדמות הביצוע

  שלב א’ :

  אנו מזכירים כי בכל פניה על ליקויי בדק, במקביל לפניה לאבוסיף בטלפון 052-3269222. יש לפנות בכתב לקבלן על מנת שיהיה תיעוד הפניה

  הזזת דוודים
  צחי קבלן הזזת הדוודים החל את העבודה וקיבל את פרטי בעלי הדירות. במידה והדירה מושכרת, מומלץ לשלוח לו הודעה עם פרטי השוכרים.
  להלן המספר  שלו 052-221-4848.

  נכון לעכשיו נותרו שתי דירות אחרונות למסירה בשלב זה, והן בטיפול ע”י הקבלן.
  בהתאם לכך לא יפורסמו בעדכונים הבאים סטטוס בגין שלב א’.

  שלב ב’:
  ב”ה המסירות מתקדמות ועד כה נמסרו 242 דירות.
  נותרו עוד מספר דירות אחרונות לפרוטוקול ראשון ובע”ה רואים כבר את הסוף. אנו מקפידים מול צוות הקבלן כי הלחץ במסירות לא יגרע מאיכות שירותי התיקונים והבדק לדיירים שכבר קיבלו הדירות. בהתאם לכך יתוגברו צוותי תיקון הליקויים במהלך החודש הקרוב.
  נא עקבו אחרי טבלת העדכון לגבי אישור הפיקוח לפרוטוקול ולמסירה.

  שלב ג’:

  אנו מצפים כי בתוך שבועות בודדים יתקבלו מספר טפסי 4 בהתאם לקצב התקדמות עבודות הקבלן
  אושרו לפרוטוקול כ 85 דירות.
  קצב ביצוע הפרוטוקולים איטי ואינו משביע רצון, וכך גם מענה הקבלן לפרוטוקולים שנשלחו אליו ואנו דוחפים להגביר את קצב הפרוטוקולים ולזרז ככל הניתן טפסי 4 ומסירות סופיות, ואת איכות השירות שע”י הקבלן.
  נא עקבו אחרי טבלת העדכון לגבי אישור הפיקוח לפרוטוקול ולמסירה.

  כללי

  • אנו שבים ומדגישים כי כלל  הדיירים נדרשים להעביר את חשבון החשמל על שמם מיד ויחד עם קבלת הדירה. ישנם מספר דיירים שכבר קיבלו הדירות אך החשבונות עדיין רשומים על שם העמותה. דיירים אלו נדרשים להתקשר מיידית לחברת החשמל ולהעביר החשבון על שמם. העמותה לא תתעסק בתשלום ובגביה מדיירים, וחשבונות שישארו על שם העמותה, פשוט ינותקו!
  • בימים הקרובים תיכנס חברת “עופר שערים” לעבודה להתקנת שערי כניסה לכלל החניונים בפרוייקט.
  • לאחר דיון בוועד, הוחלט כי כלל הדירות בכל בניין תשאנה באחוז שווה בתשלום הארנונה על השטחים הציבוריים בבניין. בהתאם לכך הועברו טבלאות עדכניות למועצה.
  • ניתן לצפות בפרוטוקולים ובתוכניות הפרוייקט, כמו גם במצב הפיננסי של כל דייר, בפורטל הדיירים .
  • לתשומת לבכם, על מנת שהדירות תימסרנה במצב טוב ככל הניתן, בודקת חברת הפיקוח כל דירה בטרם זימון הדייר לפרוטוקול ראשון או למסירה. ניתן ומומלץ לוודא בקישור המצ”ב שדירתכם מסומנת שאושרה לביצוע פרוטוקול/ מסירה. נדגיש כי בדיקת הפיקוח הינה על איכות הדירה ולא על התאמת הדירה לשינויי הדיירים הפרטיים שערך כל דייר. אין בבדיקת הפיקוח בכדי להוריד מאחריות הקבלן להביא דירות במצב מצוין.
  • לשאלת רבים, הקבלן נדרש לאשר מסירת חזקה סופית מול הפיקוח שבודק כי הליקויים שנרשמו בדוח המסירה הראשוני טופלו.
  • לתשומת לבכם, על מנת להימנע מעיכובים אפשריים במסירת הדירה, במידה ובכוונתכם להביא חברת בדק לפרוטוקול הראשון, יש לוודא עם החברה כי דוח הבדק יוגש בתוך 10 ימים על מנת לאפשר לקבלן להגיב ולתקן במסגרת לוחות הזמנים שהוא מחוייב להם.
  • נא תשומת לבכם כי בהתאם להתחייבותכם בהסכם המשכנתא עם בנק מזרחי טפחות, יש לערוך ביטוח לדירה על פי ערכה המלא. הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לבנק מזרחי טפחות לטובת חשבון המשכנתא שלכם, כבטוחה לבנק. שאלות בעניין יש להפנות למוקד בנק מזרחי.

  עדכונים בנוגע לפעולות לאחר קבלת החזקה

  הקבלן נדרש להחתים את הדיירים על אישור שכל הלקויים שנרשמו בפרוטוקול המסירה או בדוח הבודק תוקנו.
  במידה ויש סעיף שנתון לוויכוח, הנושא מועבר לבדיקה של חברת הפיקוח וחוות דעתה היא הקובעת בסופו של דבר.
  ישנה חשיבות גדולה מאד לתיעוד כל פניה לקבלן בנוגע ללקויים שהתגלו לאחר המסירה. מומלץ ביותר לפנות לקבלן באמצעות המייל ולתעד גם פניה שהייתה בעל פה.
  במסגרת רישום הדירה במועצה, יש צורך להגיע עם טופס שיימסר על ידי הקבלן במהלך תהליך קבלת החזקה. חשוב ביותר למלא בטופס את נתוני מונה המים. במידה והמונה מצביע על כמות מים לא סבירה ( מעבר למספר קובים בודדים), יש להתריע על כך ולדרוש לבצע בדיקה של המונה על ידי המועצה.

  התקדמות הבניה

  בקישור  הבא ניתן לצפות בטבלאות ההתקדמות

  בברכה,
  חודש טוב וחג שבועות שמח

  דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה                                                                 ישראל זעירא, מנכ”ל  נכתב ע"י: