מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

210. עדכון חודש תמוז לחברי נאות חנן-19.06.2018

19/06/2018 קטגוריות עדכונים: חריש- נאות חנן.
 • בע”ה

  ו’ תמוז התשע”ח

  19/6/2018

  חברי עמותת נאות חנן, שלום רב

  התקדמות הביצוע

  שלב א’ :
  אנו מזכירים כי בכל פניה על ליקויי בדק, במקביל לפניה לאבוסיף בטלפון 052-3269222. יש לפנות בכתב לקבלן על מנת שיהיה תיעוד הפניה בדוא”ל kablan-neot-a@googlegroups.com

  ועדי הבתים נדרשים להסדיר לאלתר את רישומי חשבונות החשמל על שמם. אנו יודעים כי ישנם בחלק מהבניינים חובות שהקבלן נדרש לסדר אך על פי החלטת הוועד, העמותה לא תכנס בנעלי הקבלן בעניין. לפיכך אך מציעים לא להמתין לקבלן ולכסות את חובות אלו. בעתיד ובהתאם לסיכומים או לפסיקה שתהיה כלפי הקבלן, יתכן ויוחזרו כספי החוב.

  הזזת דוודים
  נותרו שלושה בניינים שטרם הופעלה בהם המערכת הסולרית. לאחר הפעלת המערכת ( בסמוך לאכלוס של מעל 50%), תושלם הזזת הדודים.

  שלב ב’:
  נותרו כ 20 דירות שטרם נמסרו. אנו מגבירים לחץ על הקבלן לסיום המסירות וסיום ניקוי הליקויים שעלו במהלך המסירה והפרוטוקולים.
  כפי שפורסם אשת הקשר לכל נושא הלקויים היא בת חן. ניתן לפנות אליה בטלפון במהלך שעות היום ב  054-717-1041 או בדוא”ל bathenc@stern.co.il. נא לכתב בעותק את הדוא”ל kablan-neot-b@googlegroups.com

  שלב ג’:
  בשעה טובה ולאחר מאמצים התקבלו החודש ארבעה טפסי 4 ראשונים למתחם 5805-06. כמו כן  היום התקבלו טופסי 4 נוספים לבניינים 5405-06.
  הקבלן עודנו עובד בקצב איטי. לאחר דיונים מונה צוות מו”מ מטעם הוועד ואנשי המקצוע לדון בכל הסוגיות הפתוחות מולו,  במטרה להגיע להבנות שיאפשרו לנו לקבל התחייבות מחודשת של הקבלן ללוחות הזמנים. אנו מודעים ומכירים את חוסר הוודאות האופייני לתקופה של טרום איכלוס, ומנסים בכל דרך לצמצם ככל הניתן את חוסר הוודאות בעניין.

  לתשומת לבכם, כהפקת לקחים מהשלבים הקודמים, מוני החשמל יירשמו מראש על שם הדיירים. הנכם נדרשים למלא את המסמך  בקישור זה כבר עכשיו ולמלא את פרטיכם. אין לתהליך שום עלות נוספת.  לתשומת לבכם, דיירים שלא ימלאו את פרטיהם- לא תבוצע הזמנת חיבורי חשמל לדירתם, והדבר יגרור כמובן עיכוב במסירת הדירות.

  • לתשומת לבכם, על מנת שהדירות תימסרנה במצב טוב ככל הניתן, בודקת חברת הפיקוח כל דירה בטרם זימון הדייר לפרוטוקול ראשון או למסירה. ניתן ומומלץ לוודא בקישור המצ”ב שדירתכם מסומנת שאושרה לביצוע פרוטוקול/ מסירה. נדגיש כי בדיקת הפיקוח הינה על איכות הדירה ולא על התאמת הדירה לשינויי הדיירים הפרטיים שערך כל דייר. אין בבדיקת הפיקוח בכדי להוריד מאחריות הקבלן להביא דירות במצב מצוין.
  • על מנת להימנע מעיכובים אפשריים במסירת הדירה, במידה ובכוונתכם להביא חברת בדק לפרוטוקול הראשון, יש לוודא עם החברה כי דוח הבדק יוגש בתוך 10 ימים על מנת לאפשר לקבלן להגיב ולתקן במסגרת לוחות הזמנים שהוא מחוייב להם.

  מוני החשמל

  אנו שבים ומדגישים כי כלל  הדיירים נדרשים להעביר את חשבון החשמל על שמם מיד ויחד עם קבלת הדירה. ישנם מספר דיירים שכבר קיבלו הדירות אך החשבונות עדיין רשומים על שם העמותה. דיירים אלו נדרשים להתקשר מיידית לחברת החשמל ולהעביר החשבון על שמם. העמותה לא תתעסק בתשלום ובגביה מדיירים, וחשבונות שישארו על שם העמותה, פשוט ינותקו!​​

  כללי

  • ניתן לצפות בפרוטוקולים ובתוכניות הפרוייקט, כמו גם במצב הפיננסי של כל דייר, בפורטל הדיירים .
  • לשאלת רבים, הקבלן נדרש לאשר מסירת חזקה סופית מול הפיקוח שבודק כי הליקויים שנרשמו בדוח המסירה הראשוני טופלו.
  • נא תשומת לבכם כי בהתאם להתחייבותכם בהסכם המשכנתא עם בנק מזרחי טפחות, יש לערוך ביטוח לדירה על פי ערכה המלא. הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לבנק מזרחי טפחות לטובת חשבון המשכנתא שלכם, כבטוחה לבנק. שאלות בעניין יש להפנות למוקד בנק מזרחי.

  עדכונים בנוגע לפעולות לאחר קבלת החזקה
  הקבלן נדרש להחתים את הדיירים על אישור שכל הלקויים שנרשמו בפרוטוקול המסירה או בדוח הבודק תוקנו.
  במידה ויש סעיף שנתון לוויכוח, הנושא מועבר לבדיקה של חברת הפיקוח וחוות דעתה היא הקובעת בסופו של דבר.
  ישנה חשיבות גדולה מאד לתיעוד כל פניה לקבלן בנוגע ללקויים שהתגלו לאחר המסירה. מומלץ ביותר לפנות לקבלן באמצעות המייל ולתעד גם פניה שהייתה בעל פה.
  במסגרת רישום הדירה במועצה, יש צורך להגיע עם טופס שיימסר על ידי הקבלן במהלך תהליך קבלת החזקה. חשוב ביותר למלא בטופס את נתוני מונה המים. במידה והמונה מצביע על כמות מים לא סבירה ( מעבר למספר קובים בודדים), יש להתריע על כך ולדרוש לבצע בדיקה של המונה על ידי המועצה.

  התקדמות הבניה

  בקישור  הבא ניתן לצפות בטבלאות ההתקדמות

  בברכה,
  וחודש טוב 

  דניאל גולדפלד, יו”ר העמותה                                                                 ישראל זעירא, מנכ”ל  נכתב ע"י: