מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:

76. עדכון חודש אייר לחברי עמותת יפו-24.04.2018

24/04/2018 קטגוריות עדכונים: יפו-קבוצת אתרוג.
 • בע”ה
  ‏ט’ אייר תשע”ח
  ‏24/04/18

  חברי קבוצת האתרוג יפו, שלום רב

  התקדמות הבניה

  בנין A – הושלם טיח חוץ כולל שליכט. טיח פנים לקראת סיום. מתקדמת עבודת ריצוף וחיפוי חדרים רטובים.

  בנין B –  הושלמו טיח פים וחוץ, חלונות האלומיניום הורכבו למעט תריסים ודלתות יציאה למרפסות. ריצוף מרפסות בביצוע. מעלית הורכבה.

  בנין C – הושלמו טיח פנים וחוץ, וכן ריצוף וחיפוי חדרים רטובים. איטום וריצוף מרפסות לקראת סיום. הושלמו הרכבת חלונות אלומיניום למעט יציאה למרפסות, מבוצעות עבודות צבע. הורכבה מעלית.

  מערכות ציבוריות- הורכבו השאבות בחדר המשאבות.

  פיתוח- בוצעה יציקת בטון במעברים שבין הבניינים, וכעת נערכים לאיטום ולריצוף.

  צפי איכלוס
  לאכר דיונים ארוכים עם הקבלן, נחתם בחודש שעבר נספח לחוזה הקבלן.
  במסגרת הנספח, הקבלן מתחייב לסיים את מלא עבודות הבניה עד לתאריך 15/8 והקנסות על האיחורים הוגדלו משמעותית. אנחנו, מנגד מוסיפים תשלומים עבור הביצוע. (נדגיש כי כל התוספת היא מתוך הבצ”מ ונכון להיום לא צפויה התייקרות מעל למחירי דו”ח השמאי)
  אנו עמדנו על כך שרוב ככל התשלומים יועברו רק בשלבי הסיום של הפרוייקט, וחלק משמעותי מהם מותנה בעמידה בלוחות הזמנים.
  לאור חתימת נספח זה הקבלן תגבר משמעותית את כח האדם ואת קצב העבודה באתר.

  היתר שינויים- לשם קבלת טופס 4 נדרש אישור העירייה להיתר השינויים. לאחר עיכובים רבים, היתר השינויים הוגש בשבוע שעבר.
  הנושא באחריות אדריכל הפרוייקט, ולצערנו הטיפול שלו בהיתר השינויים כמו בדברים נוספים בפרוייקט, רשלני. אנו מפעילים לחץ ופועלים במסגרת מה שניתן כעת על מנת לגרום לו לתקן את המעוות ולסייע לזירוז הליכי הרישוי.

  הפקדות במקום האשראי
  מצ”ב טבלת תשלומים עבור הרבעון הקרוב במקום המשכנתא.
  חברים המעוניינים להימנע מהזרמת כספים מהאשראי הבנקאי, נדרשים להעביר את הסכום בעמודה “להפקדה במקום האשראי”, ולשלוח אסמכתא להעברה עד ליום שלישי כ”ג באייר 8/5/18 בשעה 10:00.

  הקפידו להעביר עד למועד זה! לאחר מכן תחתם הוראת העברה לבנק והעברות שיועברו לאחר מכן לא יועילו להימנע מאשראי.
  פרטי חשבון הבנק מופיעים בתחתית דוא”ל זה.
  להלן שוב הנחיות הבנק בעניין ההעברות:

  נבקש להביא לידיעתכם כי בהתאם להנחיות היחידה לאיסור הלבנת הון הפקדת כספים לחשבון קבוצת הרכישה תתקבל אך ורק מחשבון על שם נהנה מדווח בחשבון או באמצעות שיק המשוך על שמו של נהנה כאמור.  
  למען הסר ספק, לא תתאפשר הפקדת כספים לחשבון בכל דרך אחרת, לרבות במזומן ובהעברות מצד ג’.

  סיורים בדירות
  אנו שבים ומבקשים מהדיירים לקבוע סיור בדירות על מנת לוודא שהביצוע עד כה תואם את בחירות כל דייר.
  יש לתאם את הסיורים עם גילי, וליידע את  יעקב המפקח במועד הסיור.

  להלן תמונות מהשטח

  בברכה,
  יהודה אוריאל, סמנכ”ל.


  נכתב ע"י: