כל מה שאתם צריכים לדעת לפני רכישה של דירה

24/08/2015 אין תגובות קטגוריות: כללי
 • family dream

  רכישה של דירה, ללא צל של ספק, היא החשובה והמשמעותית ביותר שמבצע האדם בחייו. המדובר הוא בבחירה שתשפיע על החיים שלו ושל בני משפחתו בצורה ניכרת, עם השלכות כלכליות למשך עשרות שנים. בתנאים האלה, חשוב להשקיע בהחלטה את מירב המחשבה ולבצע אותה רק לאחר שבוחנים הלכה למעשה שורה ארוכה של היבטים הנוגעים לדירה, למיקום שלה ולאפשרויות הרכישה.

  בדיקה מקיפה של דירה

  טרם רכישת הדירה צריך לבחון מספר רב של נושאים הנוגעים אליה. זה מתחיל עם הזהות של בעלי הזכויות בדירה, אשר לא תמיד הם אלה מולם מתנהלים במעמד הרכישה. המסמך הרלוונטי המאפשר ללמוד על כך הוא נסח הטאבו, אשר ניתן להנפיק בעלות מינימאלית דרך שירות התשלומים הממשלתי. את הבדיקה יש לבצע בסמוך לתשריט המבנה, דבר שיאפשר ללמוד האם כל התשתיות אכן שייכות לדירה (מחסן או חנייה, לדוגמא). דרך נסח הטאבו ניתן ללמוד גם על חובות או שעבודים הקשורים לדירה, אם כי המלצה מועילה היא לבחון זאת גם דרך רשם המשכונות, המספק תמונת מצב שהיא לעיתים עדכנית יותר.

  בעת רכישה של בית חדש, ועל אחת כמה וכמה במקרה של דירה מיד שנייה, חשוב לוודא שאין בהם פגמים. קבלן מקצועי יגדיל את הסיכויים למבנה ללא פגמים, גם אם ניתן בהחלט לבצע בדק בית מקיף על ידי בעלי מקצוע בתחום. אלה יוכלו לאתר ליקויי בנייה נסתרים אשר על הגורם המוכר לתקן טרם השלמת העסקה. הדבר כרוך אמנם בעלות שעלולה להגיע לאלפי השקלים, אך בכוחה לתרום לשקט הנפשי ולחסוך הוצאות משמעותיות בהמשך על תיקון הנזקים.

  העלויות הכרוכות בפרויקט

  סכומי הכסף הכרוכים ברכישת דירה הם אסטרונומיים, במיוחד אם מתבוננים על המצב בנקודת הזמן הנוכחית בישראל. במרבית המקרים לא ניתן לעשות זאת ללא הלוואת המשכנתא, אשר גם לגביה צריך לבצע שורה ארוכה של בדיקות. לקיחת המשכנתא צריכה להתבצע תוך התבוננות מקיפה על המצב הכלכלי הנוכחי של רוכשי הדירה, אך גם בהתאם לתחזיות מושכלות לגבי העתיד. רצוי לבצע את הבדיקה לגבי תנאי המשכנתאות במספר בנקים, וזאת עקב העובדה שהתחרות המאפיינת את התחום עשויה להביא להצעות שונות בתכלית בין בנק לבנק, או אפילו בין סניף לסניף. על כל פנים, אין לחתום על עסקת הנדל”ן לפני שמתקבל אישור עקרוני מהבנק למשכנתא.

  באשר לעלויות הפרויקט, הרי שהן לא מסתכמות לרוב רק בסכום הכסף המועבר לגורם המוכר. תשלומים אפשריים נוספים הם מס רכישה, היטל השבחה, עמלת תיווך או עלויות שירותיהם של בעלי המקצוע השונים, דוגמת שמאי או עורך דין. בכל אחד מהמקרים העלויות של אלה משתנות, על פי מאפייני הרכישה הספציפיים וסוג הנכס, אך ברור שצריך לקחת אותם בחשבון. בהמשך לכך, חשוב לבדוק האם הרוכש הספציפי נמנה על קבוצת הזכאות לקבלת הטבות שונות הנוגעות לרכישה ולמאפייניה.

  המיקום והשפעתו

  אחת הסוגיות המשמעותיות בעת רכישת דירה היא המיקום שלה. הוא משפיע במידה ניכרת על עלות הרכישה, כמובן, אך גם על חווית המגורים לאחר מכן. במקרה של אוכלוסיה דתית חרדית, רצוי לדבוק באזורים בהם ישנו ריכוז משמעותי של הנמנים על הקבוצה. הדבר גם יגדיל את הסבירות לכך שבסביבה הסמוכה לדירה יימצאו תשתיות המאפשרות אורח חיים ראוי, המתקיים תוך שמירה על מצוות: בית כנסת הממוקם במרחק הליכה מהדירה, למשל, אשר ניתן יהיה להגיע אליו בצורה פשוטה בשבתות.

  על אותו עיקרון, יש להתייחס למיקום הספציפי של הדירה ביחס למבנה. המיקום עשוי להשפיע אף הוא על המגורים במבנה, לטובה או לרעה – החשיפה לרעשים היא דוגמא אחת מיני רבות לכך.

   

     נכתב ע"י:

אין אפשרות להגיב