אפרת - עמותת נווה דגן

  מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:
 • 17. שמאות ומפרטים לחברי נווה דגן-03.01.2015 17. שמאות ומפרטים לחברי נווה דגן-03.01.2015

  17. שמאות ומפרטים לחברי נווה דגן-03.01.2015

  17. שמאות ומפרטים לחברי נווה דגן-03.01.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/01/2016
 • 16. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-14.12.2015 16. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-14.12.2015

  16. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-14.12.2015

  16. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-14.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  20/12/2015
 • 7. עדכון חודש סיון לחברי עמותת “נווה דגן” באפרת – 19.05.2015 7. עדכון חודש סיון לחברי עמותת “נווה דגן” באפרת – 19.05.2015

  7. עדכון חודש סיון לחברי עמותת “נווה דגן” באפרת – 19.05.2015

  7. עדכון חודש סיון לחברי עמותת “נווה דגן” באפרת – 19.05.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  19/05/2015
 • 5. עדכון חודש אייר לחברי עמותת נווה דגן – 22.04.2015 5. עדכון חודש אייר לחברי עמותת נווה דגן – 22.04.2015

  5. עדכון חודש אייר לחברי עמותת נווה דגן – 22.04.2015

  5. עדכון חודש אייר לחברי עמותת נווה דגן – 22.04.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/05/2015
 • 4. עדכון חודש ניסן לחברי נווה דגן- 22.03.2015 4. עדכון חודש ניסן לחברי נווה דגן- 22.03.2015

  4. עדכון חודש ניסן לחברי נווה דגן- 22.03.2015

  4. עדכון חודש ניסן לחברי נווה דגן- 22.03.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/05/2015
 • 3. תזכורת לחתימת יפוי כוח-29.12.2014 3. תזכורת לחתימת יפוי כוח-29.12.2014

  3. תזכורת לחתימת יפוי כוח-29.12.2014

  3. תזכורת לחתימת יפוי כוח-29.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  29/12/2014
 • 2. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-24.12.2014 2. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-24.12.2014

  2. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-24.12.2014

  2. עדכון חודש טבת לחברי נווה דגן-24.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/12/2014
 • 1. זכיה במכרז עמותת נווה דגן 14.12.2014 1. זכיה במכרז עמותת נווה דגן 14.12.2014

  1. זכיה במכרז עמותת נווה דגן 14.12.2014

  1. זכיה במכרז עמותת נווה דגן 14.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  15/12/2014