הר חומה-עמותה לדיור בר השגה

  מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:
 • אימגים לאתר6
  ריכוז חומרים נופי הפארק הר חומה ריכוז חומרים נופי הפארק הר חומה

  ריכוז חומרים נופי הפארק הר חומה

  ריכוז חומרים נופי הפארק הר חומה
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  05/11/2013
 • 40. גביה, ומועד להשלמת תעודות זכאות-29.05.2016 40. גביה, ומועד להשלמת תעודות זכאות-29.05.2016

  40. גביה, ומועד להשלמת תעודות זכאות-29.05.2016

  40. גביה, ומועד להשלמת תעודות זכאות-29.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  30/05/2016
 • 39. עדכון גביה ושינויי דיירים הר חומה-18.05.2016 39. עדכון גביה ושינויי דיירים הר חומה-18.05.2016

  39. עדכון גביה ושינויי דיירים הר חומה-18.05.2016

  39. עדכון גביה ושינויי דיירים הר חומה-18.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  22/05/2016
 • 38. עדכון חודש אייר לחברי בר השגה בירושלים-10.05.2016 38. עדכון חודש אייר לחברי בר השגה בירושלים-10.05.2016

  38. עדכון חודש אייר לחברי בר השגה בירושלים-10.05.2016

  38. עדכון חודש אייר לחברי בר השגה בירושלים-10.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/05/2016
 • 37. עדכון חודש ניסן לחברי בר-השגה בירושלים-10.04.2016 37. עדכון חודש ניסן לחברי בר-השגה בירושלים-10.04.2016

  37. עדכון חודש ניסן לחברי בר-השגה בירושלים-10.04.2016

  37. עדכון חודש ניסן לחברי בר-השגה בירושלים-10.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  13/04/2016
 • 36. עדכון חודש אדר ב’ לחברי הר חומה-13.03.2016 36. עדכון חודש אדר ב’ לחברי הר חומה-13.03.2016

  36. עדכון חודש אדר ב’ לחברי הר חומה-13.03.2016

  36. עדכון חודש אדר ב’ לחברי הר חומה-13.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/03/2016
 • 35. עדכון חודש אדר א’ לחברי הר חומה-08.02.2016 35. עדכון חודש אדר א’ לחברי הר חומה-08.02.2016

  35. עדכון חודש אדר א’ לחברי הר חומה-08.02.2016

  35. עדכון חודש אדר א’ לחברי הר חומה-08.02.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/02/2016
 • 34. איסוף מסמכים לחברי עמותת הר-חומה – 17.01.2015 34. איסוף מסמכים לחברי עמותת הר-חומה – 17.01.2015

  34. איסוף מסמכים לחברי עמותת הר-חומה – 17.01.2015

  34. איסוף מסמכים לחברי עמותת הר-חומה – 17.01.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/01/2016
 • 33. עדכון חודש שבט לחברי בר השגה-12.01.2015 33. עדכון חודש שבט לחברי בר השגה-12.01.2015

  33. עדכון חודש שבט לחברי בר השגה-12.01.2015

  33. עדכון חודש שבט לחברי בר השגה-12.01.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/01/2016
 • 32. עדכון איסוף מסמכים לחברי הר חומה-07.04.2016 32. עדכון איסוף מסמכים לחברי הר חומה-07.04.2016

  32. עדכון איסוף מסמכים לחברי הר חומה-07.04.2016

  32. עדכון איסוף מסמכים לחברי הר חומה-07.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/01/2016
 • 31. עדכון לחברי עמותת הר-חומה-28.12.2015 31. עדכון לחברי עמותת הר-חומה-28.12.2015

  31. עדכון לחברי עמותת הר-חומה-28.12.2015

  31. עדכון לחברי עמותת הר-חומה-28.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  28/12/2015
 • 30. עדכון חודש טבת לחברי בר השגה בירושלים-15.12.2015 30. עדכון חודש טבת לחברי בר השגה בירושלים-15.12.2015

  30. עדכון חודש טבת לחברי בר השגה בירושלים-15.12.2015

  30. עדכון חודש טבת לחברי בר השגה בירושלים-15.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  20/12/2015
 • 15. עדכון חודש טבת לחברי נופי הפארק-23.11.2014 15. עדכון חודש טבת לחברי נופי הפארק-23.11.2014

  15. עדכון חודש טבת לחברי נופי הפארק-23.11.2014

  15. עדכון חודש טבת לחברי נופי הפארק-23.11.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/12/2014
 • 14. עדכון חודש כסליו לחברי נופי הפארק-23.11.2014 14. עדכון חודש כסליו לחברי נופי הפארק-23.11.2014

  14. עדכון חודש כסליו לחברי נופי הפארק-23.11.2014

  14. עדכון חודש כסליו לחברי נופי הפארק-23.11.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/11/2014
 • 13. דיווח חודשי תשרי-חשוון לחברי נופי הפארק-10.08.2014 13. דיווח חודשי תשרי-חשוון לחברי נופי הפארק-10.08.2014

  13. דיווח חודשי תשרי-חשוון לחברי נופי הפארק-10.08.2014

  13. דיווח חודשי תשרי-חשוון לחברי נופי הפארק-10.08.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/10/2014
 • 12. עדכון חודש אלול לחברי נופי הפארק הר חומה-28.08.2014 12. עדכון חודש אלול לחברי נופי הפארק הר חומה-28.08.2014

  12. עדכון חודש אלול לחברי נופי הפארק הר חומה-28.08.2014

  12. עדכון חודש אלול לחברי נופי הפארק הר חומה-28.08.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  31/08/2014
 • 11. עדכון חודש אב לחברי נופי הפארק הר חומה-06.08.2014 11. עדכון חודש אב לחברי נופי הפארק הר חומה-06.08.2014

  11. עדכון חודש אב לחברי נופי הפארק הר חומה-06.08.2014

  11. עדכון חודש אב לחברי נופי הפארק הר חומה-06.08.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/08/2014
 • 10. חוק מע”מ 0-פניה דחופה!-09.07.2014 10. חוק מע”מ 0-פניה דחופה!-09.07.2014

  10. חוק מע”מ 0-פניה דחופה!-09.07.2014

  10. חוק מע”מ 0-פניה דחופה!-09.07.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/07/2014
 • 9. מצורף דוח ומאזן של 2013 לקראת האסיפה-24.06.2014 9. מצורף דוח ומאזן של 2013 לקראת האסיפה-24.06.2014

  9. מצורף דוח ומאזן של 2013 לקראת האסיפה-24.06.2014

  9. מצורף דוח ומאזן של 2013 לקראת האסיפה-24.06.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  25/06/2014
 • 8. אסיפה כללית לחברי נופי הפארק הר חומה-23.06.2014 8. אסיפה כללית לחברי נופי הפארק הר חומה-23.06.2014

  8. אסיפה כללית לחברי נופי הפארק הר חומה-23.06.2014

  8. אסיפה כללית לחברי נופי הפארק הר חומה-23.06.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  23/06/2014
 • 7. עדכון חודשי סיון-תמוז לחברי נופי הפארק הר חומה-09.06.2014 7. עדכון חודשי סיון-תמוז לחברי נופי הפארק הר חומה-09.06.2014

  7. עדכון חודשי סיון-תמוז לחברי נופי הפארק הר חומה-09.06.2014

  7. עדכון חודשי סיון-תמוז לחברי נופי הפארק הר חומה-09.06.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/06/2014
 • 6. עדכון חודש אייר לחברי נופי הפארק-05.05.2014 6. עדכון חודש אייר לחברי נופי הפארק-05.05.2014

  6. עדכון חודש אייר לחברי נופי הפארק-05.05.2014

  6. עדכון חודש אייר לחברי נופי הפארק-05.05.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  05/05/2014
 • 5. עדכון חודש ניסן לחברי נופי הפארק הר-חומה-07.04.2014 5. עדכון חודש ניסן לחברי נופי הפארק הר-חומה-07.04.2014

  5. עדכון חודש ניסן לחברי נופי הפארק הר-חומה-07.04.2014

  5. עדכון חודש ניסן לחברי נופי הפארק הר-חומה-07.04.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  07/04/2014
 • 4. עדכון חודש אדר לחברי נופי הפארק הר חומה-16.02.2014 4. עדכון חודש אדר לחברי נופי הפארק הר חומה-16.02.2014

  4. עדכון חודש אדר לחברי נופי הפארק הר חומה-16.02.2014

  4. עדכון חודש אדר לחברי נופי הפארק הר חומה-16.02.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/01/2014
 • 3. עדכון חודש שבט לחברי נופי הפארק-הר חומה-14.01.2014 3. עדכון חודש שבט לחברי נופי הפארק-הר חומה-14.01.2014

  3. עדכון חודש שבט לחברי נופי הפארק-הר חומה-14.01.2014

  3. עדכון חודש שבט לחברי נופי הפארק-הר חומה-14.01.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/01/2014
 • 2. עדכון מס’ חשבון עמותה ותאריכי תשלומים-06.11.2013 2. עדכון מס’ חשבון עמותה ותאריכי תשלומים-06.11.2013

  2. עדכון מס’ חשבון עמותה ותאריכי תשלומים-06.11.2013

  2. עדכון מס’ חשבון עמותה ותאריכי תשלומים-06.11.2013
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  06/11/2013
 • 1. הודעת זכייה לחברי דיור בר השגה-02.11.2013 1. הודעת זכייה לחברי דיור בר השגה-02.11.2013

  1. הודעת זכייה לחברי דיור בר השגה-02.11.2013

  1. הודעת זכייה לחברי דיור בר השגה-02.11.2013
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  06/11/2013