אפרת - עמותת נווה תמר

  מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:
 • 121. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר באפרת-15.09.2019 121. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר באפרת-15.09.2019

  121. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר באפרת-15.09.2019

  121. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר באפרת-15.09.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/09/2019
 • 120. חתימה על שני מסמכים נוספים מהבנק-18.08.2019 120. חתימה על שני מסמכים נוספים מהבנק-18.08.2019

  120. חתימה על שני מסמכים נוספים מהבנק-18.08.2019

  120. חתימה על שני מסמכים נוספים מהבנק-18.08.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/09/2019
 • 119. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-14.08.2019 119. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-14.08.2019

  119. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-14.08.2019

  119. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-14.08.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/08/2019
 • 118. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-03.07.2019 118. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-03.07.2019

  118. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-03.07.2019

  118. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-03.07.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  04/07/2019
 • 117. בחירת שיש – נווה תמר-24.06.2019 117. בחירת שיש – נווה תמר-24.06.2019

  117. בחירת שיש – נווה תמר-24.06.2019

  117. בחירת שיש – נווה תמר-24.06.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  27/06/2019
 • 116. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-23.06.2019 116. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-23.06.2019

  116. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-23.06.2019

  116. הודעה מעו”ד העמותה – אישרור שינוי תקנון-23.06.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  23/06/2019
 • 114. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-12.06.2019 114. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-12.06.2019

  114. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-12.06.2019

  114. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-12.06.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  12/06/2019
 • 113. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-13.05.2019 113. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-13.05.2019

  113. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-13.05.2019

  113. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-13.05.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  13/05/2019
 • 112. עדכון חודש ניסן – עמותת נווה תמר-12.04.2019 112. עדכון חודש ניסן – עמותת נווה תמר-12.04.2019

  112. עדכון חודש ניסן – עמותת נווה תמר-12.04.2019

  112. עדכון חודש ניסן – עמותת נווה תמר-12.04.2019
   ז’ ניסן תשע”ט (12/04/2019) לחברי עמותת נווה תמר, שלום רב! עדכון חודש ניסן העבודות בשטח מתקדמות יפה, הסתיימו עבודות החשמל והאינסטלציה, המשך עבודה טיח פנים, גגות, וחיפוי אבן והתחילו הכנות לריצוף. במקביל הליך החתימות בבנק הסתיים בשעה טובה, כעת הבנק מעביר את כל התיקים לבדיקה לאישרור סופי, בד בבד עם טיפול במסמכים הכללים של העמותה. ייתכן שחלק מהחברים יצטרכו להשלים [...]
  12/04/2019
 • 110. הבהרות בנוגע להכנות מיזוג ולחיפוי ריצוף-14.03.2019 110. הבהרות בנוגע להכנות מיזוג ולחיפוי ריצוף-14.03.2019

  110. הבהרות בנוגע להכנות מיזוג ולחיפוי ריצוף-14.03.2019

  110. הבהרות בנוגע להכנות מיזוג ולחיפוי ריצוף-14.03.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  01/04/2019
 • 111. עדכון חודש אדר ב’ – עמותת נווה תמר-12.03.2019 111. עדכון חודש אדר ב’ – עמותת נווה תמר-12.03.2019

  111. עדכון חודש אדר ב’ – עמותת נווה תמר-12.03.2019

  111. עדכון חודש אדר ב’ – עמותת נווה תמר-12.03.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  12/03/2019
 • 109. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר באפרת-14.02.2019 109. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר באפרת-14.02.2019

  109. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר באפרת-14.02.2019

  109. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר באפרת-14.02.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/02/2019
 • 108. גבית רשות רבעונית לחברי נווה תמר באפרת-07.02.2019 108. גבית רשות רבעונית לחברי נווה תמר באפרת-07.02.2019

  108. גבית רשות רבעונית לחברי נווה תמר באפרת-07.02.2019

  108. גבית רשות רבעונית לחברי נווה תמר באפרת-07.02.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  07/02/2019
 • 107. תחילת חתימות בבנק לחברי נווה תמר באפרת-31.01.2019 107. תחילת חתימות בבנק לחברי נווה תמר באפרת-31.01.2019

  107. תחילת חתימות בבנק לחברי נווה תמר באפרת-31.01.2019

  107. תחילת חתימות בבנק לחברי נווה תמר באפרת-31.01.2019
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  06/02/2019
 • 106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018 106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018

  106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018

  106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/01/2019
 • 105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018 105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018

  105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018

  105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/12/2018
 • 104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018 104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018

  104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018

  104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  11/12/2018
 • 103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018 103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018

  103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018

  103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  22/11/2018
 • 102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018 102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018

  102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018

  102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  08/11/2018
 • 101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018 101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018

  101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018

  101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  08/11/2018
 • 100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018 100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018

  100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018

  100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/10/2018
 • 99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018 99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018

  99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018

  99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  23/09/2018
 • 98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018 98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018

  98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018

  98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/09/2018
 • שנה טובה מחברת באמונה שנה טובה מחברת באמונה

  שנה טובה מחברת באמונה

  שנה טובה מחברת באמונה
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/09/2018
 • 97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018 97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018

  97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018

  97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  13/08/2018
 • 96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת 96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת

  96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת

  96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/08/2018
 • 95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018 95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018

  95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018

  95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  01/08/2018
 • 94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018 94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018

  94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018

  94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  01/08/2018
 • 93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018 93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018

  93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018

  93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/07/2018
 • 92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018 92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018

  92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018

  92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  08/07/2018