אפרת - עמותת נווה תמר

  מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:
 • 106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018 106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018

  106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018

  106. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-16.01.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/01/2019
 • 105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018 105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018

  105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018

  105. תזכורת אסיפה כללית לחברי נווה תמר באפרת-24.12.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/12/2018
 • 104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018 104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018

  104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018

  104. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-11.12.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  11/12/2018
 • 103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018 103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018

  103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018

  103. תזכורת למועדי סיום בחירת קרמיקה וגבית רשות-22.11.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  22/11/2018
 • 102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018 102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018

  102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018

  102. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר באפרת-08.11.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  08/11/2018
 • 101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018 101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018

  101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018

  101. עדכון גביה רבעונית לחברי נווה תמר-08.11.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  08/11/2018
 • 100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018 100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018

  100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018

  100. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר באפרת-11.10.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/10/2018
 • 99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018 99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018

  99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018

  99. ספקי קרמיקה וכלים סניטרים-23.09.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  23/09/2018
 • 98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018 98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018

  98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018

  98. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-17.09.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/09/2018
 • שנה טובה מחברת באמונה שנה טובה מחברת באמונה

  שנה טובה מחברת באמונה

  שנה טובה מחברת באמונה
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/09/2018
 • 97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018 97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018

  97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018

  97. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-10.08.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  13/08/2018
 • 96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת 96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת

  96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת

  96. גביית רשות רבעונית -מספר 2 לחברי נווה תמר באפרת
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/08/2018
 • 95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018 95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018

  95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018

  95. תחילת הליך ליווי פרטני בבנק- נווה תמר-01.08.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  01/08/2018
 • 94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018 94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018

  94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018

  94. עדכון בנוגע לשינויי דיירים לחברי נווה תמר-31.07.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  01/08/2018
 • 93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018 93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018

  93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018

  93. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר באפרת-16.07.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/07/2018
 • 92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018 92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018

  92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018

  92. ביטול אסיפה שנתית לחברי נווה תמר באפרת-08.07.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  08/07/2018
 • 91. עדכון אסיפה שנתית לחברי עמותת נווה תמר באפרת- 91. עדכון אסיפה שנתית לחברי עמותת נווה תמר באפרת-

  91. עדכון אסיפה שנתית לחברי עמותת נווה תמר באפרת-

  91. עדכון אסיפה שנתית לחברי עמותת נווה תמר באפרת-
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  03/07/2018
 • 90. ספרי הפרויקט-נווה תמר באפרת-26.06.2018 90. ספרי הפרויקט-נווה תמר באפרת-26.06.2018

  90. ספרי הפרויקט-נווה תמר באפרת-26.06.2018

  90. ספרי הפרויקט-נווה תמר באפרת-26.06.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  27/06/2018
 • 89. עדכון לחברי נווה תמר באפרת-התקבלו התירי בנייה 89. עדכון לחברי נווה תמר באפרת-התקבלו התירי בנייה

  89. עדכון לחברי נווה תמר באפרת-התקבלו התירי בנייה

  89. עדכון לחברי נווה תמר באפרת-התקבלו התירי בנייה
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  26/06/2018
 • 87. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-14.06.2018 87. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-14.06.2018

  87. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-14.06.2018

  87. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-14.06.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/06/2018
 • 86. עדכון תכניות נווה תמר-04.06.2018 86. עדכון תכניות נווה תמר-04.06.2018

  86. עדכון תכניות נווה תמר-04.06.2018

  86. עדכון תכניות נווה תמר-04.06.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  05/06/2018
 • 85. עדכון תזכורת גביה- נווה תמר-04.06.2018 85. עדכון תזכורת גביה- נווה תמר-04.06.2018

  85. עדכון תזכורת גביה- נווה תמר-04.06.2018

  85. עדכון תזכורת גביה- נווה תמר-04.06.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  04/06/2018
 • 84. ריכוז חומרים “שינויי דיירים” – נווה תמר-27.05.2018 84. ריכוז חומרים “שינויי דיירים” – נווה תמר-27.05.2018

  84. ריכוז חומרים “שינויי דיירים” – נווה תמר-27.05.2018

  84. ריכוז חומרים “שינויי דיירים” – נווה תמר-27.05.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  28/05/2018
 • 83. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-18.05.2018 83. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-18.05.2018

  83. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-18.05.2018

  83. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-18.05.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  21/05/2018
 • חג שבועות שמח! חג שבועות שמח!

  חג שבועות שמח!

  חג שבועות שמח!
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  21/05/2018
 • 82. עדכון ובקשה לגבי גבית כספים – נווה תמר-09.05.2018 82. עדכון ובקשה לגבי גבית כספים – נווה תמר-09.05.2018

  82. עדכון ובקשה לגבי גבית כספים – נווה תמר-09.05.2018

  82. עדכון ובקשה לגבי גבית כספים – נווה תמר-09.05.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/05/2018
 • 81. עדכון חוזה קבלן וגביה לחברי נווה תמר-01.05.2018 81. עדכון חוזה קבלן וגביה לחברי נווה תמר-01.05.2018

  81. עדכון חוזה קבלן וגביה לחברי נווה תמר-01.05.2018

  81. עדכון חוזה קבלן וגביה לחברי נווה תמר-01.05.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/05/2018
 • 80. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-18.04.2018 80. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-18.04.2018

  80. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-18.04.2018

  80. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-18.04.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  18/04/2018
 • 79. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-19.03.2018 79. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-19.03.2018

  79. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-19.03.2018

  79. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-19.03.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  19/03/2018
 • 78. עדכון חודש אדר לחברי נווה תמר-16.02.2018 78. עדכון חודש אדר לחברי נווה תמר-16.02.2018

  78. עדכון חודש אדר לחברי נווה תמר-16.02.2018

  78. עדכון חודש אדר לחברי נווה תמר-16.02.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  26/02/2018