אפרת - עמותת נווה תמר

  מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:
 • 77. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-21.01.2018 77. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-21.01.2018

  77. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-21.01.2018

  77. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-21.01.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  21/01/2018
 • 76. תזכורת – אסיפה כללית וגביה וולנטרית-17.01.2018 76. תזכורת – אסיפה כללית וגביה וולנטרית-17.01.2018

  76. תזכורת – אסיפה כללית וגביה וולנטרית-17.01.2018

  76. תזכורת – אסיפה כללית וגביה וולנטרית-17.01.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/01/2018
 • 75. הזמנה לאסיפה כללית-09.01.2017 75. הזמנה לאסיפה כללית-09.01.2017

  75. הזמנה לאסיפה כללית-09.01.2017

  75. הזמנה לאסיפה כללית-09.01.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/01/2018
 • 74. עדכון גבייה וולנטרית לחברי נווה תמר-04.01.2018 74. עדכון גבייה וולנטרית לחברי נווה תמר-04.01.2018

  74. עדכון גבייה וולנטרית לחברי נווה תמר-04.01.2018

  74. עדכון גבייה וולנטרית לחברי נווה תמר-04.01.2018
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  04/01/2018
 • 73. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-04.01.2017 73. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-04.01.2017

  73. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-04.01.2017

  73. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-04.01.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  04/01/2018
 • 72. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-23.11.2017 72. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-23.11.2017

  72. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-23.11.2017

  72. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-23.11.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  11/12/2017
 • 71. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-22.10.2017 71. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-22.10.2017

  71. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-22.10.2017

  71. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-22.10.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  22/10/2017
 • 70. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-19.09.2017 70. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-19.09.2017

  70. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-19.09.2017

  70. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-19.09.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  19/09/2017
 • 69. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-24.08.2017 69. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-24.08.2017

  69. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-24.08.2017

  69. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-24.08.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/08/2017
 • הפנינג לתושבי אפרת העתידיים-15.08.2017 הפנינג לתושבי אפרת העתידיים-15.08.2017

  הפנינג לתושבי אפרת העתידיים-15.08.2017

  הפנינג לתושבי אפרת העתידיים-15.08.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  15/08/2017
 • 68. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-26.07.2017 68. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-26.07.2017

  68. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-26.07.2017

  68. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-26.07.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  26/07/2017
 • 67.תזכורת נוספת לאיסוף מסמכים 67.תזכורת נוספת לאיסוף מסמכים

  67.תזכורת נוספת לאיסוף מסמכים

  67.תזכורת נוספת לאיסוף מסמכים
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  18/07/2017
 • 66. דוח אפס מעודכן, ואיסוף מסמכים-10.07.2017 66. דוח אפס מעודכן, ואיסוף מסמכים-10.07.2017

  66. דוח אפס מעודכן, ואיסוף מסמכים-10.07.2017

  66. דוח אפס מעודכן, ואיסוף מסמכים-10.07.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/07/2017
 • 65. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-28.06.2017 65. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-28.06.2017

  65. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-28.06.2017

  65. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-28.06.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  28/06/2017
 • 64. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-25.05.2017 64. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-25.05.2017

  64. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-25.05.2017

  64. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-25.05.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  28/05/2017
 • 63. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-03.05.2017 63. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-03.05.2017

  63. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-03.05.2017

  63. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-03.05.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  03/05/2017
 • 61. מילוי פרטים לקרן טריא, וחג שמח! 61. מילוי פרטים לקרן טריא, וחג שמח!

  61. מילוי פרטים לקרן טריא, וחג שמח!

  61. מילוי פרטים לקרן טריא, וחג שמח!
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/04/2017
 • 60. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-29.03.02017 60. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-29.03.02017

  60. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-29.03.02017

  60. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-29.03.02017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  30/03/2017
 • 59. עדכון תוצאת בחירת גורם מממן, ותשובות לשאלות-23.03.2017 59. עדכון תוצאת בחירת גורם מממן, ותשובות לשאלות-23.03.2017

  59. עדכון תוצאת בחירת גורם מממן, ותשובות לשאלות-23.03.2017

  59. עדכון תוצאת בחירת גורם מממן, ותשובות לשאלות-23.03.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  26/03/2017
 • 58. בשעה טובה התחדשו העבודות בשטח-19.03.2017 58. בשעה טובה התחדשו העבודות בשטח-19.03.2017

  58. בשעה טובה התחדשו העבודות בשטח-19.03.2017

  58. בשעה טובה התחדשו העבודות בשטח-19.03.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  19/03/2017
 • 57. הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו- בשעה טובה בוטל צו העצירה-16.03.2017 57. הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו- בשעה טובה בוטל צו העצירה-16.03.2017

  57. הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו- בשעה טובה בוטל צו העצירה-16.03.2017

  57. הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו- בשעה טובה בוטל צו העצירה-16.03.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/03/2017
 • 56. עדכון לחברי נווה תמר-תשובת המדינה לבג”ץ תינתן מחר-15.02.2017 56. עדכון לחברי נווה תמר-תשובת המדינה לבג”ץ תינתן מחר-15.02.2017

  56. עדכון לחברי נווה תמר-תשובת המדינה לבג”ץ תינתן מחר-15.02.2017

  56. עדכון לחברי נווה תמר-תשובת המדינה לבג”ץ תינתן מחר-15.02.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  15/03/2017
 • 55. עדכון חשוב- בשעה טובה נדחה הערר-28.02.2017 55. עדכון חשוב- בשעה טובה נדחה הערר-28.02.2017

  55. עדכון חשוב- בשעה טובה נדחה הערר-28.02.2017

  55. עדכון חשוב- בשעה טובה נדחה הערר-28.02.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  28/02/2017
 • 54. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-14.02.2017 54. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-14.02.2017

  54. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-14.02.2017

  54. עדכון חודש שבט לחברי נווה תמר-14.02.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  14/02/2017
 • 53. פרוטוקול האסיפה הכללית-16.01.2016 53. פרוטוקול האסיפה הכללית-16.01.2016

  53. פרוטוקול האסיפה הכללית-16.01.2016

  53. פרוטוקול האסיפה הכללית-16.01.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/01/2017
 • 52. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-02.01.2017 52. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-02.01.2017

  52. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-02.01.2017

  52. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-02.01.2017
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/01/2017
 • 51. הזמנה לאסיפה הכללית- עמותת נווה תמר-26.12.2016 51. הזמנה לאסיפה הכללית- עמותת נווה תמר-26.12.2016

  51. הזמנה לאסיפה הכללית- עמותת נווה תמר-26.12.2016

  51. הזמנה לאסיפה הכללית- עמותת נווה תמר-26.12.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  26/12/2016
 • 50. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-04.12.2016 50. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-04.12.2016

  50. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-04.12.2016

  50. עדכון חודש כסליו לחברי נווה תמר-04.12.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  04/12/2016
 • 49. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-02.11.2016 49. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-02.11.2016

  49. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-02.11.2016

  49. עדכון חודש חשוון לחברי נווה תמר-02.11.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/11/2016
 • 48. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-06.10.2016 48. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-06.10.2016

  48. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-06.10.2016

  48. עדכון חודש תשרי לחברי נווה תמר-06.10.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  06/10/2016