אפרת - עמותת נווה תמר

  מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:
 • נווה תמר 5
  ריכוז חומרים-אפרת נווה תמר ריכוז חומרים-אפרת נווה תמר

  ריכוז חומרים-אפרת נווה תמר

  ריכוז חומרים-אפרת נווה תמר
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/06/2016
 • 47. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-07.09.2016 47. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-07.09.2016

  47. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-07.09.2016

  47. עדכון חודש אלול לחברי נווה תמר-07.09.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  07/09/2016
 • 46. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-07.08.2016 46. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-07.08.2016

  46. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-07.08.2016

  46. עדכון חודש אב לחברי נווה תמר-07.08.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  07/08/2016
 • 45. חוגי בית עם נציגי הוועד-01.08.2016 45. חוגי בית עם נציגי הוועד-01.08.2016

  45. חוגי בית עם נציגי הוועד-01.08.2016

  45. חוגי בית עם נציגי הוועד-01.08.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/08/2016
 • 44. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-07.07.2016 44. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-07.07.2016

  44. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-07.07.2016

  44. עדכון חודש תמוז לחברי נווה תמר-07.07.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  07/07/2016
 • 42. פרוטוקול מישיבת ועד שהתקיימה הערב-20.06.2016 42. פרוטוקול מישיבת ועד שהתקיימה הערב-20.06.2016

  42. פרוטוקול מישיבת ועד שהתקיימה הערב-20.06.2016

  42. פרוטוקול מישיבת ועד שהתקיימה הערב-20.06.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  21/06/2016
 • 41. החלטת ועדת המשנה לפיקוח-15.06.2016 41. החלטת ועדת המשנה לפיקוח-15.06.2016

  41. החלטת ועדת המשנה לפיקוח-15.06.2016

  41. החלטת ועדת המשנה לפיקוח-15.06.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/06/2016
 • 40. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-08.06.2016 40. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-08.06.2016

  40. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-08.06.2016

  40. עדכון חודש סיון לחברי נווה תמר-08.06.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/06/2016
 • 39. עדכון משפטי נווה תמר-24.05.2016 39. עדכון משפטי נווה תמר-24.05.2016

  39. עדכון משפטי נווה תמר-24.05.2016

  39. עדכון משפטי נווה תמר-24.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/05/2016
 • 38. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-09.05.2016 38. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-09.05.2016

  38. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-09.05.2016

  38. עדכון חודש אייר לחברי נווה תמר-09.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/05/2016
 • 37. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-18.04.2016 37. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-18.04.2016

  37. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-18.04.2016

  37. עדכון חודש ניסן לחברי נווה תמר-18.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/05/2016
 • 36. יום הבוחר- קישור לטבלה וקבצי דירות-21.03.2016 36. יום הבוחר- קישור לטבלה וקבצי דירות-21.03.2016

  36. יום הבוחר- קישור לטבלה וקבצי דירות-21.03.2016

  36. יום הבוחר- קישור לטבלה וקבצי דירות-21.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  22/03/2016
 • 35. חוברת צבעונית והסכם שיתוף-17.03.2016 35. חוברת צבעונית והסכם שיתוף-17.03.2016

  35. חוברת צבעונית והסכם שיתוף-17.03.2016

  35. חוברת צבעונית והסכם שיתוף-17.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  20/03/2016
 • 34. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נווה תמר-13.03.2016 34. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נווה תמר-13.03.2016

  34. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נווה תמר-13.03.2016

  34. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נווה תמר-13.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/03/2016
 • 33. הזמנה מתוקנת והסברים ראשוניים לקראת יום הבוחר לחברי נווה תמר-03.03.2016 33. הזמנה מתוקנת והסברים ראשוניים לקראת יום הבוחר לחברי נווה תמר-03.03.2016

  33. הזמנה מתוקנת והסברים ראשוניים לקראת יום הבוחר לחברי נווה תמר-03.03.2016

  33. הזמנה מתוקנת והסברים ראשוניים לקראת יום הבוחר לחברי נווה תמר-03.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  03/03/2016
 • 32. עדכון משפטי-ניצחנו בבג”ץ-02.03.2016 32. עדכון משפטי-ניצחנו בבג”ץ-02.03.2016

  32. עדכון משפטי-ניצחנו בבג”ץ-02.03.2016

  32. עדכון משפטי-ניצחנו בבג”ץ-02.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  03/03/2016
 • 31. הזמנה ליום הבוחר-02.0.3.2016 31. הזמנה ליום הבוחר-02.0.3.2016

  31. הזמנה ליום הבוחר-02.0.3.2016

  31. הזמנה ליום הבוחר-02.0.3.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  03/03/2016
 • 30. סטטוס משפטי-עדכון לחברי נווה תמר-24.02.2016 30. סטטוס משפטי-עדכון לחברי נווה תמר-24.02.2016

  30. סטטוס משפטי-עדכון לחברי נווה תמר-24.02.2016

  30. סטטוס משפטי-עדכון לחברי נווה תמר-24.02.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  29/02/2016
 • 29. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר-08.02.2016 29. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר-08.02.2016

  29. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר-08.02.2016

  29. עדכון חודש אדר א’ לחברי נווה תמר-08.02.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  09/02/2016
 • 28. סטטוס משפחתי לחברי נווה תמר-כ”ה שבט-04.02.2016 28. סטטוס משפחתי לחברי נווה תמר-כ”ה שבט-04.02.2016

  28. סטטוס משפחתי לחברי נווה תמר-כ”ה שבט-04.02.2016

  28. סטטוס משפחתי לחברי נווה תמר-כ”ה שבט-04.02.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  04/02/2016
 • 27. דחיית תאריך יום הבוחר-21.01. 27. דחיית תאריך יום הבוחר-21.01.

  27. דחיית תאריך יום הבוחר-21.01.

  27. דחיית תאריך יום הבוחר-21.01.
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  21/01/2016
 • 26. עדכון חודש שבט לחברי עמותת נווה תמר – 13.01.2016 26. עדכון חודש שבט לחברי עמותת נווה תמר – 13.01.2016

  26. עדכון חודש שבט לחברי עמותת נווה תמר – 13.01.2016

  26. עדכון חודש שבט לחברי עמותת נווה תמר – 13.01.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/01/2016
 • 25. עדכון לחברי עמותת נווה תמר-07.01.2016 25. עדכון לחברי עמותת נווה תמר-07.01.2016

  25. עדכון לחברי עמותת נווה תמר-07.01.2016

  25. עדכון לחברי עמותת נווה תמר-07.01.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/01/2016
 • 24. דו”ח שמאי לחברי נווה תמר-31.12.2015 24. דו”ח שמאי לחברי נווה תמר-31.12.2015

  24. דו”ח שמאי לחברי נווה תמר-31.12.2015

  24. דו”ח שמאי לחברי נווה תמר-31.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/01/2016
 • 23. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-14.12.2015 23. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-14.12.2015

  23. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-14.12.2015

  23. עדכון חודש טבת לחברי נווה תמר-14.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  20/12/2015
 • 22. אסיפה כללית לחברי נווה תמר-18.11.2015 22. אסיפה כללית לחברי נווה תמר-18.11.2015

  22. אסיפה כללית לחברי נווה תמר-18.11.2015

  22. אסיפה כללית לחברי נווה תמר-18.11.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  19/11/2015
 • 6. עדכון חודש טבת עמותת נווה תמר אפרת-24.12.2014 6. עדכון חודש טבת עמותת נווה תמר אפרת-24.12.2014

  6. עדכון חודש טבת עמותת נווה תמר אפרת-24.12.2014

  6. עדכון חודש טבת עמותת נווה תמר אפרת-24.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  24/12/2014
 • 5. הכנס מחר!!-עמותת נווה תמר אפרת-03.09.2014 5. הכנס מחר!!-עמותת נווה תמר אפרת-03.09.2014

  5. הכנס מחר!!-עמותת נווה תמר אפרת-03.09.2014

  5. הכנס מחר!!-עמותת נווה תמר אפרת-03.09.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  03/09/2014
 • 4. תזכורת על אסיפה כללית ובחירת ועד-נווה תמר אפרת-27.08.2014 4. תזכורת על אסיפה כללית ובחירת ועד-נווה תמר אפרת-27.08.2014

  4. תזכורת על אסיפה כללית ובחירת ועד-נווה תמר אפרת-27.08.2014

  4. תזכורת על אסיפה כללית ובחירת ועד-נווה תמר אפרת-27.08.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  27/08/2014
 • 3. לחברי עמותת נווה תמר באפרת-17.07.2014 3. לחברי עמותת נווה תמר באפרת-17.07.2014

  3. לחברי עמותת נווה תמר באפרת-17.07.2014

  3. לחברי עמותת נווה תמר באפרת-17.07.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/07/2014