חריש- נאות חנן

  מעבר מהיר לעדכון על פי כותרת:
 • 158. יום השתלמות בשירות לקוחות-18.05.2016 158. יום השתלמות בשירות לקוחות-18.05.2016

  158. יום השתלמות בשירות לקוחות-18.05.2016

  158. יום השתלמות בשירות לקוחות-18.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  22/05/2016
 • 157. גביה טרם כניסה לליווי שלב ב-15.05.2016 157. גביה טרם כניסה לליווי שלב ב-15.05.2016

  157. גביה טרם כניסה לליווי שלב ב-15.05.2016

  157. גביה טרם כניסה לליווי שלב ב-15.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/05/2016
 • 156. הפקדה לפני ליווי שלב ב’ + שינויי דיירים שלב ג-15.05.2016 156. הפקדה לפני ליווי שלב ב’ + שינויי דיירים שלב ג-15.05.2016

  156. הפקדה לפני ליווי שלב ב’ + שינויי דיירים שלב ג-15.05.2016

  156. הפקדה לפני ליווי שלב ב’ + שינויי דיירים שלב ג-15.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  15/05/2016
 • 155. שינויי דיירים לשלב ג’ נאות חנן-11.05.2016 155. שינויי דיירים לשלב ג’ נאות חנן-11.05.2016

  155. שינויי דיירים לשלב ג’ נאות חנן-11.05.2016

  155. שינויי דיירים לשלב ג’ נאות חנן-11.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  11/05/2016
 • 154. עדכון חודש אייר לחברי נאות חנן-11.05.2016 154. עדכון חודש אייר לחברי נאות חנן-11.05.2016

  154. עדכון חודש אייר לחברי נאות חנן-11.05.2016

  154. עדכון חודש אייר לחברי נאות חנן-11.05.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  11/05/2016
 • 153. פרטים על הסיור בחריש-24.04.2016 153. פרטים על הסיור בחריש-24.04.2016

  153. פרטים על הסיור בחריש-24.04.2016

  153. פרטים על הסיור בחריש-24.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/05/2016
 • 152. שינוי מועד לסיור בחריש-18.04.2016 152. שינוי מועד לסיור בחריש-18.04.2016

  152. שינוי מועד לסיור בחריש-18.04.2016

  152. שינוי מועד לסיור בחריש-18.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  02/05/2016
 • 151. הרשמה לסיור בחוה”מ פסח-17.04.2016 151. הרשמה לסיור בחוה”מ פסח-17.04.2016

  151. הרשמה לסיור בחוה”מ פסח-17.04.2016

  151. הרשמה לסיור בחוה”מ פסח-17.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/04/2016
 • 150. עדכון חודש ניסן לחברי נאות חנן-10.04.20156 150. עדכון חודש ניסן לחברי נאות חנן-10.04.20156

  150. עדכון חודש ניסן לחברי נאות חנן-10.04.20156

  150. עדכון חודש ניסן לחברי נאות חנן-10.04.20156
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/04/2016
 • 149. גביה וולנטרית שלב ג’ להתקדמות העבודות-04.04.2016 149. גביה וולנטרית שלב ג’ להתקדמות העבודות-04.04.2016

  149. גביה וולנטרית שלב ג’ להתקדמות העבודות-04.04.2016

  149. גביה וולנטרית שלב ג’ להתקדמות העבודות-04.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  05/04/2016
 • 148. עדכון המשך בנייה לכל שלושת השלבים-03.04.2016 148. עדכון המשך בנייה לכל שלושת השלבים-03.04.2016

  148. עדכון המשך בנייה לכל שלושת השלבים-03.04.2016

  148. עדכון המשך בנייה לכל שלושת השלבים-03.04.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  03/04/2016
 • 147. כניסה לליווי שלב א’-23.03.2016 147. כניסה לליווי שלב א’-23.03.2016

  147. כניסה לליווי שלב א’-23.03.2016

  147. כניסה לליווי שלב א’-23.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  27/03/2016
 • 146. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נאות חנן-10.03.2016 146. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נאות חנן-10.03.2016

  146. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נאות חנן-10.03.2016

  146. עדכון חודש אדר ב’ לחברי נאות חנן-10.03.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/03/2016
 • 145. עדכון חודש אדר א’ לחברי נאות חנן-10.02.2016 145. עדכון חודש אדר א’ לחברי נאות חנן-10.02.2016

  145. עדכון חודש אדר א’ לחברי נאות חנן-10.02.2016

  145. עדכון חודש אדר א’ לחברי נאות חנן-10.02.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  16/02/2016
 • 144. השלמת חוסרי מסמכים לחתימה לחברי נאות חנן-14.01.2016 144. השלמת חוסרי מסמכים לחתימה לחברי נאות חנן-14.01.2016

  144. השלמת חוסרי מסמכים לחתימה לחברי נאות חנן-14.01.2016

  144. השלמת חוסרי מסמכים לחתימה לחברי נאות חנן-14.01.2016
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/01/2016
 • 143. עדכון חודש שבט לחברי נאות חנן-11.01.2015 143. עדכון חודש שבט לחברי נאות חנן-11.01.2015

  143. עדכון חודש שבט לחברי נאות חנן-11.01.2015

  143. עדכון חודש שבט לחברי נאות חנן-11.01.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  17/01/2016
 • 142. עדכון חודש טבת לחברי נאות חנן-22.12.2015 142. עדכון חודש טבת לחברי נאות חנן-22.12.2015

  142. עדכון חודש טבת לחברי נאות חנן-22.12.2015

  142. עדכון חודש טבת לחברי נאות חנן-22.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  22/12/2015
 • 141. תזכורת לאסיפה לחברי נאות חנן-20.15.2015 141. תזכורת לאסיפה לחברי נאות חנן-20.15.2015

  141. תזכורת לאסיפה לחברי נאות חנן-20.15.2015

  141. תזכורת לאסיפה לחברי נאות חנן-20.15.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  20/12/2015
 • 140. הזמנה לאסיפה כללית לחברי נאות חנן-15.12.2015 140. הזמנה לאסיפה כללית לחברי נאות חנן-15.12.2015

  140. הזמנה לאסיפה כללית לחברי נאות חנן-15.12.2015

  140. הזמנה לאסיפה כללית לחברי נאות חנן-15.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  20/12/2015
 • 139. הזמנה לאסיפה השנתית לחברי נאות חנן-20.12.2015 139. הזמנה לאסיפה השנתית לחברי נאות חנן-20.12.2015

  139. הזמנה לאסיפה השנתית לחברי נאות חנן-20.12.2015

  139. הזמנה לאסיפה השנתית לחברי נאות חנן-20.12.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  13/12/2015
 • 138. היערכות לאסיפה הכללית שנתית-29.11.2015 138. היערכות לאסיפה הכללית שנתית-29.11.2015

  138. היערכות לאסיפה הכללית שנתית-29.11.2015

  138. היערכות לאסיפה הכללית שנתית-29.11.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  29/11/2015
 • 137. עדכון לחברי שלב א’+ב’ בנאות חנן-18.11.2015 137. עדכון לחברי שלב א’+ב’ בנאות חנן-18.11.2015

  137. עדכון לחברי שלב א’+ב’ בנאות חנן-18.11.2015

  137. עדכון לחברי שלב א’+ב’ בנאות חנן-18.11.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  18/11/2015
 • 127. הודעה לזכאים בעמותת נאות חנן-12.10.2015 127. הודעה לזכאים בעמותת נאות חנן-12.10.2015

  127. הודעה לזכאים בעמותת נאות חנן-12.10.2015

  127. הודעה לזכאים בעמותת נאות חנן-12.10.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  12/10/2015
 • 96. רשימת חברי וועד לשנת 2015 -01.09.2015 96. רשימת חברי וועד לשנת 2015 -01.09.2015

  96. רשימת חברי וועד לשנת 2015 -01.09.2015

  96. רשימת חברי וועד לשנת 2015 -01.09.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  19/01/2015
 • 95. פרוטוקול מועצת עמותת נאות חנן מיום 05.01.2015 95. פרוטוקול מועצת עמותת נאות חנן מיום 05.01.2015

  95. פרוטוקול מועצת עמותת נאות חנן מיום 05.01.2015

  95. פרוטוקול מועצת עמותת נאות חנן מיום 05.01.2015
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  19/01/2015
 • 94. דוח התקדמות נאות חנן-30.12.2014 94. דוח התקדמות נאות חנן-30.12.2014

  94. דוח התקדמות נאות חנן-30.12.2014

  94. דוח התקדמות נאות חנן-30.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  30/12/2014
 • 93. הסכם קבלן אבו ראס עמותת נאות חנן – 12.2014 93. הסכם קבלן אבו ראס עמותת נאות חנן – 12.2014

  93. הסכם קבלן אבו ראס עמותת נאות חנן – 12.2014

  93. הסכם קבלן אבו ראס עמותת נאות חנן – 12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  29/12/2014
 • 92. הזמנה לאסיפה כללית -27.12.2014 92. הזמנה לאסיפה כללית -27.12.2014

  92. הזמנה לאסיפה כללית -27.12.2014

  92. הזמנה לאסיפה כללית -27.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  27/12/2014
 • 91. סטנדרטים של בניה עמותת נאות חנן 11.12.2014 91. סטנדרטים של בניה עמותת נאות חנן 11.12.2014

  91. סטנדרטים של בניה עמותת נאות חנן 11.12.2014

  91. סטנדרטים של בניה עמותת נאות חנן 11.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  11/12/2014
 • 90. הזמנה לאסיפה כללית -10.12.2014 90. הזמנה לאסיפה כללית -10.12.2014

  90. הזמנה לאסיפה כללית -10.12.2014

  90. הזמנה לאסיפה כללית -10.12.2014
  עמוד זה הינו פנימי ללקוחות באמונה בלבד. לקבלת גישה אנא פנה למנהל האתר [...]
  10/12/2014