העבירו את העכבר כדי להגדיל

ירושלים הר חומה

החל מ-השיווק הסתיים

השיווק הסתיים!

דירת 4 חדרים + שיוך גג – מס 90

 

אפשרויות הדיור

בניין טיפוסי בפרויקט יכיל כ-10 יחידות דיור.

בסמיכות לפרוייקט ייבנו גינות ציבוריות, מקוואות ו-2 בתי כנסיות.

הדירות יתוכננו לפי התכנון המקובל בירושלים. כל הבניינים יצופו באבן, שטחי הדירות הינם:

 

המחיר אינו כולל שכ”ט עו”ד, מס רכישה ועמלת פתיחת תיק בבנק משכנתאות.

חוברת מידע מקיפה על הפרויקט

תקנון – העמותה לדיור בר השגה בירושלים

מסמכים משפטיים לחתימה

טופס הודעת נאמנות

יפוי כח חומת שמואל

 

פרטי חשבון נאמנות:

החשבון להפקדה הינו חשבון מספר 173436 בבנק מזרחי סניף 430.

החשבון מתנהל על שם “עורך דין דוד זעירא בנאמנות חומת שמואל”

יש לפקסס את האסמכתא של כל הפקדה לחברת באמונה, מס’ פקס: 077-4703959   .

שאלות ותשובות

ש. באיזה בנק לוקחים משכנתא ?

ת. בעמותה- כל החברים יקחו את המשכנתא באותו בנק שנסכם עימו על משכנתאות לאחר מו”מ.

ש. האם ניתן להירשם לקבוצה נוספת ?

ת. על-פי “נוהל מכרזים לעמותות” של משרד הבינוי והשיכון לא ניתן להירשם במקביל במספר עמותות הניגשות לאותו המכרז.

ש. מהו ההון העצמי הדרוש להצטרפות לפרויקט?

ת. 35% לזכאים, 40% למשדרגים, 50% למשקיעים

ש. מה צפוי לאחר ההרשמה? מה צפוי לאחר התשלומים?

ת. בשלב הראשון ימלא כל נרשם טופס רישום ובו פרטים אישיים ויאשר בחתימתו את הסכמתו לתנאי ההצטרפות. בנוסף ישולמו דמי הרשמה בסך 2500 ש”ח אשר ישמשו להוצאות הנדרשות לארגון קבוצת הנרשמים. דמי הרשמה אלו לא ניתנים להשבה. במקביל על כל נרשם להפקיד סך של 50,000 ₪ לחשבון הנאמנות של הפרויקט.

בשלב השני, השלמה לסך של בין 200,000 שח ל-340,000 שח (תלוי בדגם הדירה) תוך לא יאוחר מ 30 יום מהודעת הזכיה, בכפוף לזכיה.

בשלב השלישי, השלמה לסכום בין 400,000 שח ל-600,000 שח (תלוי בדגם הדירה) ממחיר האומדן הצפוי של סוג הדירה אותה בחרתם.

להרשמה לפרוייקט אונליין יש לחתום על הטופס הבא: